Nieuws uit Olen

Energietour Bart Tommelein

Onze vrienden en buren uit Herentals organiseren de Energietour met Vlaams minister Bart Tommelein. Ook jullie zijn van harte welkom. Hieronder de uitnodiging: Het thema energie is niet meer uit het nieuws weg te slaan. Logisch ook. Het ‘waait’ soms hard in de sector, en de zon schijnt er niet alle dagen. En in discussies… Lees verder »

Groen licht voor nieuwe winkelinvulling Van Gastel

Eind 2016 sloot Van Gastel de deuren van de winkel in Shopping Park Olen. De vroegere winkel is nu verdeeld in drie units. De Deense winkelketen Jysk opent nog deze maand de deuren in één van deze units. Ook Maison du Monde neemt binnenkort zijn intrek in dit pand. De derde unit staat momenteel nog… Lees verder »

Komie Geire krijgt 5 fit- en beweegtoestellen

Op woensdag 28 juni mochten eerste schepen Marc Verhulst en OCMW-voorzitter Leen Mertens 5 fit-en beweegtoestellen in de tuin van de pastorie van Olen-Centrum tegenover Komie Geire in gang trappen. Daarmee willen we 50-plussers stimuleren om te blijven bewegen.

Pastorie St.-Jozef-Olen wordt project nieuw wonen

Het is al heel wat jaren geleden dat de laatste pastoor de pastorie van St.-Jozef-Olen verlaten heeft. Sedertdien vonden een aantal verenigingen een onderkomen in het ruime gebouw, dat eigendom is van de gemeente. Vermits de onderhoudskosten zeer hoog begonnen op te lopen, werd enkele jaren geleden beslist om voor die verenigingen een ander onderkomen… Lees verder »

Toprapport Jaarrekening 2016 – Over de ganse lijn super positieve resultaten

Jaarrekening 2016 Met een positief resultaat op kasbasis van 6.577.758 euro kunnen we met de jaarrekening 2016 zowat het beste financiële resultaat uit de geschiedenis van de Olense gemeentefinanciën voorleggen. Het is ook een deugddoende vaststelling dat het financiële resultaat de afgelopen jaren in een steeds stijgende lijn gaat. Vorig jaar was het positief resultaat… Lees verder »

Aankoop gronden voor bebossing Ven (Olen-Centrum)

Onlangs kregen we het aanbod voor de aankoop van een aantal gronden, deels bebost en deels onbebost, in het projectgebied van het RUP Ven, dat onderdeel uitmaakt van de ‘Groene Centrum-Gordel’. Gelukkig viel dat aanbod samen met een projectoproep in het kader van het bossencompensatiefonds van de Vlaamse overheid, waar ook subsidies tegenover zouden staan.… Lees verder »

Tuinklusdag in Gestelen

Op zaterdag 18 maart 2017 organiseerde onze Olense bouwmaatschappij, “De Heibloem”, samen met de gemeente en het OCMW een tuinklusdag in dd wijk “Gestelen”.  Een ideale gelegenheid om van de vroege lente te profiteren en te genieten en aan het werk te gaan in de tuin. De bewoners van de wijk konden gebruik maken van… Lees verder »

Cartoons en Windmolens – in beeld…

Inhuldiging Cartoons en Windmolens – donderdag 30 maart 2017 Met dank aan Sylvain Van Reusel voor de mooie foto’s Zon, blauwe lucht, wind, minister, veel volk, drankje, speech, wijden met water, babbelen, tevreden…  

Cartoons en Windmolens

Op donderdag 30 maart 2017, werden twee, door de Olenaars geselecteerde cartoons plechtig ingehuldigd. De cartoons prijken op twee windmolens aan het sluizencomplex in Olen. Onze 1ste schepen, Marc Verhulst, mocht de bevoegde minister, Bart Tommelein, verwelkomen. Onze schepen cultuur, Riet Smits, zorgde voor de echte “inwijding” op originele en ludieke wijze. Ook vertegenwoordigers van… Lees verder »

Bloembakken weg, gele paaltjes terug

Te lezen o.a. In Het Nieuwsblad – 17 Mar. 2017 * Het Nieuwsblad : Regionaal: Kempen Werklieden van het gemeentebestuur van Olen hebben opnieuw plastic paaltjes geplaatst op het kruispunt van de Koning Boudewijnlaan met Dorp. Dezelfde paaltjes waren er amper een week eerder weggehaald om plaats te maken voor stijlvolle bloembakjes. Maar de bakjes… Lees verder »