Olenaars zorgen voor elkaar

Olen is sterk in zorgen.

In Olen zorgen we voor elkaar. Dat merk je aan de echte betrokkenheid van het personeel van de sociale dienst van de gemeente.

Ook voor ons heeft “samen sterk” een echte betekenis.

Voor ons is dat: Samenwerken met de sociale dienst, met de vele verenigingen van Olen en iedereen die in Olen woont.

Echt samen zorgen voor elkaar.

(Kans)armoede

 1. We staan achter de sociale dienst die de verschillende initiatieven in functie van kansarmoede van Olen steunen. We willen ons beleid voeren in samenwerking en samenspraak met de sociale dienst. Wij zijn van mening dat ze al goed werk verrichten, maar dat er zeker nog ruimte is voor ondersteuning vanuit de gemeente
 2. Het harde werk van onze maatschappelijk werkers wordt elk jaar in een uitgebreid verslag besproken. We zien hier heel goede resultaten.
 3. We merken dat de draagkracht van onze maatschappelijk werkers niet altijd even sterk is, en O1 wil, door samen te zitten en dingen bespreekbaar te maken, hen ondersteunen in moeilijkere periodes.
 4. We willen samen met de sociale dienst bekijken hoe we de werkgelegenheid en armoede in Olen kunnen aanpakken.
 5. Armoede en de eenzaamheid die daar eventueel mee gepaard gaat, is iets waar we aan willen werken. We zijn van mening dat iedereen recht heeft op een volwaardig leven.
 6. We willen de bedrijven graag stimuleren om mensen die moeilijk aan het werk geraken aan te nemen en op talenten te werken.
 7. Samen willen we de UITPAS promoten met meer info over de vele mogelijkheden. Zodat ook mensen met beperkte mogelijkheden toch evenveel kansen krijgen. Samen in Olen uitgaan, samen in Olen vertoeven en dingen doen. Dat is wat we willen zien.
 8. Door de sociale dienst nog laagdrempeliger te maken krijgen de mensen die in verdoken armoede zitten, ook de kans die iedereen verdient om een volwaardig leven te leiden. Daar willen we samen aan werken.

Kinderopvang

 1. Kinderopvang is voor vele ouders moeilijk, maar voor ouders die al in armoede zitten, zijn die kansen soms nog minder. Ze kunnen meestal niet terugvallen op netwerk en moeten vooral vertrouwen op zichzelf. Waardoor de combinatie gezin en arbeid in het gedrang komt. We willen de mogelijkheden voor deze mensen versterken, want samen staan we sterk.
 2. Het OCMW doet al veel inspanningen om deze mensen te helpen, bijvoorbeeld door het zoeken naar een passende job, Maar meestal botsen ze op de drempel opvang. We willen graag een groep vrijwilligers die op korte termijn klaar kan staan voor ouders die moeten gaan solliciteren, of waarvan hun kind ziek is en die thuis moet blijven van school/opvang. Het zijn die drempels die we als dorp samen kunnen overwinnen.
 3. De kinderopvang van Olen in samenwerking met Kikoen is goed georganiseerd maar ook hier zijn we van mening dat samenwerken het beste beleid is.
 4. Het Huis van het Kind wordt verder gepromoot.

Welzijn

 1. Samen voor elkaar zorgen dat is waar we naar streven. Zo willen we terug een manier zoeken om onze mantelzorgers de juiste ondersteuning vanuit de gemeente te bieden. Want ook mantelzorgers zijn van groot belang in elke gemeente.
 2. We merken ook dat vrijwilligers een steeds kleinere groep aan het worden zijn. Er wordt via het initiatief Give A Day, dat we willen blijven ondersteunen, een mogelijkheid geboden om aan te sluiten bij een vereniging of een doel naar de keuze van de vrijwilliger zelf. We willen een gemakkelijkere toegang naar de site Give a Day voor elke bevolkingsgroep.
 3. Bij het zoeken naar vrijwilligers is het belangrijk om onder andere uit te gaan vanuit hun eigen talenten en die talenten te gebruiken om voor verenigingen een meerwaarde te bieden.
 4. We denken ook aan onze jongeren. Voor hen willen we werken aan een OverKop-huis. Daar kunnen jongeren terecht op een laagdrempelige manier om hun zorgen te uiten. In zo’n huis kan daar op een zorgzame manier aan gewerkt worden.
 5. We zijn fan van onze jeugdverenigingen en wij willen deze ten volle ondersteunen in hun zorgen en vragen. We willen als gemeente echt samenwerken met elke vorm van initiatieven die vorm geven aan het welzijn van onze Olenaren.