Thuis in Olen

Olen is onze thuis. Van ons allemaal. En dus is het van belang dat er voldoende betaalbare en kwaliteitsvolle woningen zijn voor iedereen. Voor singles én koppels, voor jonge gezinnen én senioren, voor tweeverdieners én voor alleenstaande ouders.

We gaan ook aan de slag met onze gedeelde publieke ruimte, die de ambitie moet hebben het salon te zijn van ons allemaal. Met nette straten en pleinen die uitnodigen om samen te komen. Met voldoende groen en ruimte om te spelen, ademen en tot rust te komen. En waar we zo meteen ook een steentje bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Wonen

 1. We investeren in betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. Daarom blijven we ook voldoende tweeverdieners aantrekken. Zo voorzien we in de sociale en financiële draagkracht om een beleid van sociale mobiliteit uit te werken voor de meest kwetsbaren.
 2. We zorgen voor een klantvriendelijke dienst Omgeving die vlot samenwerkt met particulieren én ontwikkelaars.
 3. Alle vragen rond wonen, huren en renoveren worden snel en kwalitatief beantwoord door het woon- en energieloket.
 4. We passen de stedenbouwkundige regels op een soepele manier toe, in het bijzonder voor cohousing, tiny houses, kangoeroewoningen of huizen voor nieuwe samengestelde gezinnen. We onderzoeken de mogelijkheden van coöperatief wonen.
 5. We onderzoeken de mogelijkheid om de onroerende voorheffing gedurende vijf jaar te bevriezen voor mensen die renoveren. Als een hele wijk de handen in elkaar slaat om collectief te renoveren, onderzoeken we de mogelijkheid voor een collectieve verlaging van de opcentiemen.
 6. Wanneer de huisvestingsmaatschappij LeefGoed nieuwe sociale woningen realiseert, gebeurt dat via kleinschalige projecten.
 7. Voor zover dat nog niet gebeurd is, worden de bestaande sociale woonwijken grondig gerenoveerd. We onderzoeken de mogelijkheid om de bestaande bejaardenwoningen van het OCMW totaal te renoveren met meer aandacht voor gemeenschappelijke ruimtes.
 8. We moedigen particuliere eigenaars aan om hun woning sociaal te verhuren via woonmaatschappij LeefGoed. De verhuurder krijgt in ruil een zekere huuropbrengst, wordt ontzorgd en kan bij renovatie gebruik maken van de maximale Mij Verbouwpremie.
 9. Bij voorkeur realiseert LeefGoed een aantal geconventioneerde woningen. Op die manier zijn we er ook voor mensen die net teveel verdienen voor een sociale woning, maar onvoldoende overhouden voor de private huurmarkt.
 10. We moedigen ook private ontwikkelaars en investeerders aan om in te stappen in het systeem van de geconventioneerde huur. Zij krijgen in ruil gegarandeerde huurinkomsten en maximale ontzorging. Zo komen we tot meer sociale én betaalbare huurwoningen.
 11. Bij grotere private woonprojecten gaan we voor een optimale mix met een aanbod van grote en kleine koopwoningen maar ook een percentage sociale huur- en koopwoningen.
 12. We onderzoeken de mogelijkheid van een ontzorgende renovatieactor naar het model van de Pandschappen. Een Pandschap neemt de renovatie van de woning op zich aan een betaalbare prijs, waarna de woning voor minstens negen jaar sociaal verhuurd wordt. Ook daarbij zorgt het lokaal bestuur voor volledige ontzorging. De leegstandtaks kan worden geschrapt voor de eigenaars die de keuze maken voor pandschap.
 13. Langdurig leegstaande en verkrotte woningen kunnen opgekocht worden door LeefGoed om terug op de sociale woonmarkt gebracht te worden na renovatie.
 14. Via het Vlaams Noodkoopfonds ondersteunen we huiseigenaars met een beperkt inkomen die een noodwoning hebben gekocht waar grondige renovatiewerken nodig zijn. Bij verkoop van de woning of na 20 jaar betalen de noodkopers de tussenkomst terug.

Gedeelde ruimte

 1. Vanuit de vaststelling dat onze beschikbare ruimte voor meer dan 50% bebouwd is, kiezen we voor een maximaal behoud van onze resterende open ruimte. Voor nieuwe woningen kijken we in de eerste plaats naar onze kernen, met respect voor het dorpse karakter daarvan. Buiten de kernen vrijwaren we maximaal het landelijk karakter van onze gemeente.
 2. We kijken door de ogen van een kind naar onze publieke ruimte en dus met focus op veiligheid, met plaats voor water en groen en waar mogelijk autoluw. Onze kernen moeten dorpsvriendelijk en gezellig zijn.
 3. Voor elke boom die moet verdwijnen, komen er drie in de plaats. Die doelstelling realiseren we onder andere door de handen in elkaar te slaan met onze inwoners. We doen mee aan de acties ‘1001 bomen’ en ‘Behaag de Kempen’.
 4. Ook op andere manieren vergroenen we onze openbare ruimte. In onze kernen geven we de inwoners de kans om een tegel- of geveltuin te hebben. We streven naar minstens één vierkante meter ontharding per inwoner. De gemeente ontzorgt bij het tegelwippen (bv. door het ophalen van het puin en het beplanten).