Verkiezingen 2024

O1 is een onafhankelijke beweging die streeft naar een bruisend dorp in een veilige omgeving. Samen met de burger kiezen we voor duurzame oplossingen.

Een gemeentelijke groep die als doel heeft zich in te zetten voor de belangen van een kleine maar zelfstandige en sterke gemeente. Die sterkte wordt gehaald uit onze eigen kracht: goed gelegen te midden van het Economisch Netwerk Albertkanaal met twee kanalen, een snelweg en een spoorweg, waaraan Olen haar grote bedrijvigheid te danken heeft, met een bevolking die een sterke vrijwilligerstraditie heeft. Sterk geïndustrialiseerd, dicht bevolkt, maar toch nog met een belangrijke open ruimte die gekoesterd moet worden.

Dankzij die eigen sterkte was een fusie met andere gemeenten in het verleden niet aan de orde en hoeft het dat ook in de toekomst niet te zijn. Bij zo’n gemeente hoort een sterke lokale politieke beweging die dat verdedigt, en die zich niet laat leiden door hogere partijbelangen die met het gemeentebelang niets te maken hebben. Het is ook dankzij die lokale groep en zijn toenmalige sterkhouder Jos Poortmans dat Olen in de jaren zeventig ontsnapt is aan de toenmalige fusiegolf. Met een andere partij aan het bewind was dat meer dan waarschijnlijk niet gebeurd.

Een kleine sterke gemeente met weliswaar drie dorpsgemeenschappen die elk voor een stuk hun eigenheid hebben, maar waarbij het gemeenschappelijk gemeentebelang uiteindelijk toch zwaarder doorweegt dan ieders individueel belang. Olen één dus.

Een lokale politieke groep met een sterke lokale visie.

Tien strategische thema’s, telkens onderverdeeld in een aantal acties, geven een transparante, duurzame, consequente en participatieve visie op het Olens beleid. Die strategische thema’s en acties zijn de bouwstenen voor het toekomstig beleid dat we samen met de Olense burgers willen ontwikkelen onder de noemer Sterk in Olen.

  1. Thuis in Olen
  2. Olen samen besturen
  3. Olense talenten ontwikkelen
  4. Je veilig voelen in Olen
  5. Olen sterk in samenleven
  6. Je verplaatsen in Olen
  7. Olen stroopt de mouwen op
  8. Olenaars zorgen voor elkaar
  9. Inspannen en ontspannen in Olen
  10. Olen kijkt naar de toekomst