Over O1

Wie zijn we en waar staan we voor?

O1 is een gemeentelijke groep die als enig doel heeft zich in te zetten voor de gemeentelijke belangen van een kleine maar zelfstandige en sterke gemeente.

Die sterkte halen we uit onze eigen kracht: goed gelegen te midden van het Economisch Netwerk Albertkanaal met twee kanalen, een snelweg en een spoorweg, waaraan we onze grote bedrijvigheid te danken hebben, met een bevolking die een sterke vrijwilligerstraditie heeft. Sterk geïndustrialiseerd, dicht bevolkt, maar toch nog met een belangrijke open ruimte die gekoesterd moet worden.

Dank zij die eigen sterkte was een fusie met andere gemeenten in het verleden niet aan de orde, en hoeft het dat ook in de toekomst niet te zijn. Bij zo’n gemeente hoort een sterke lokale politieke beweging, die dat verdedigt als enig doel, en die zich niet laat leiden door ‘hogere’ partijbelangen die met het gemeentebelang niets te maken hebben. Het is ook dank zij die lokale groep en zijn toenmalige sterkhouder Jos Poortmans dat Olen in de jaren zeventig ontsnapt is aan de toenmalige fusiegolf. Met een andere partij aan het bewind was dat meer dan waarschijnlijk niet gebeurd.

Een kleine sterke gemeente met weliswaar drie dorpsgemeenschappen die elk voor een stuk hun eigenheid hebben, maar waarbij het gemeenschappelijk gemeentebelang uiteindelijk toch zwaarder doorweegt dan ieders individueel belang. Olen één dus.

Een lokale politieke groep die staat voor een transparant, duurzaam, consequent en participatief beleid met een sterke lokale visie.

Zeven strategische doelstellingen, onderverdeeld in operationele doelstellingen, actieplannen en acties, die alle gemeentelijke ontvangsten en uitgaven bundelen, geven een transparante, duurzame, consequente en participatieve visie op het Olense beleid.

Die doelstellingen, actieplannen en acties zijn ook de bouwstenen voor het toekomstig beleid dat op een participatieve wijze samen met de Olense burgers zal ontwikkeld worden.

Vier strategische doelstellingen (ruimtelijke gemeente, veilige gemeente, bedrijvige gemeente en duurzame gemeente) zijn eerder grondgebonden, één grote strategische doelstelling (warme gemeente) is bij uitstek persoonsgebonden, terwijl twee andere strategische doelstellingen (open gemeente en goed georganiseerde gemeente) het noodzakelijke bindmiddel of de mayonaise vormen die zorgen dat alles blijft plakken.

Lees ook onze missie.