Word Lid

Je kan heel eenvoudig lid worden van O1 door

  • € 15,00 te storten op rekeningnummer BE24 9731 4071 8338
  • voor een tweede lid uit hetzelfde gezin betaal je slechts € 8,00
  • met vermelding “lidgeld O1″ en de naam of namen voor wie het lidgeld betaald wordt
  • e-mail te sturen naar (of bellen)

(je kan de contactgegevens vinden op de pagina Bestuur)