Inspannen en ontspannen in Olen

Een sterke gemeente moet bruisen. En dat voor elke Olenaar van 0 tot 99 jaar.
Toeristen, shoppers, kunstliefhebbers, boekenwurmen, sportievelingen, muziekfanaten en horecabezoekers. Ze moeten zich allemaal kunnen uitleven.
Dit zorgt voor mentaal en sociaal welzijn.
Leefbaarheid is daarbij het codewoord. Het is de voorwaarde om de bundeling van al deze activiteiten in evenwicht te houden met de draagkracht van de bewoners.

Hoe willen wij dit aanpakken ?

 1. Via een landschapstekening van de sport-recreatie infrastructuur in Olen (en regio) willen wij een masterplan 2030 uitwerken om eventueel de bestaande infrastructuur op te schalen of waar nodig te verbeteren. Gezien de grote schuldenlast, opgebouwd door het overdadig ontwerp van het NAC, zullen grote nieuwbouwprojecten zeer moeilijk zijn de volgende zes jaar. Wel willen wij de mogelijkheid bekijken om te participeren in regio infrastructuur (bv zwembad Herentals). Finaliseren van recreatiezones in Olen Centrum (rond het Ven), OLV Olen (Buul) en St-Jozef Olen (verbinding tussen tennis en Olen United).
 2. Wij blijven aan de slag met brede scholen, wat betekent dat wij maximaal de sportzalen in onze scholen openstellen voor sportclubs en verenigingen uit de buurt. Het aanbieden van sport en cultuur snacks op woensdagnamiddag moet terug aan bod komen.
 3. Wij zorgen ervoor dat de gemeentelijke sport-recreatie infrastructuur ook ‘s avonds en zelfs op zon- en feestdagen zoveel mogelijk geopend is.
 4. Wij stellen voor om in overleg met de verenigingen driejaarlijkse Olen Games te organiseren. Hierop zullen een waaier van sporten aan bod komen. Alle verenigingen, sportclubs en bedrijventeams kunnen strijden voor de overwinning en zich gedurende drie jaar Olens Kampioen noemen. Samenlopend koppelen wij hier Special Games aan en maken er een inclusieve sportdag van.
 5. Wij maken ruimte voor spontane vrijetijds- en sportbeleving bij de aanleg van buurtpleintjes en recreatiezones. Dit met volledige inspraak van de burgers en omwonenden. In overleg met de politie en horeca willen wij een actieplan opstellen om het avond en nachtleven opnieuw en veilig te laten bruisen.
 6. Wij zouden graag zoveel mogelijk burgers betrekken bij het vrijetijdsbeleid en willen terug aparte adviesraden die bestaan uit vertegenwoordigers van alle sport en cultuurtakken. Zij komen een viertal keer per jaar samen onder begeleiding van de sport-cultuurfunctionaris. Deze kan dan de besproken punten voorleggen aan het schepencollege. Jaarlijks kunnen deze besluiten op een verenigingenevenement gepresenteerd worden.
 7. Onze bibliotheek wordt het kloppend hart van het maatschappelijk debat door het uitnodigen van sprekers en organiseren van culturele of algemene gespreksavonden. De bibliotheek moet een gezellige ruimte blijven waar men bij een lekker kopje koffie kan lezen en zich informeren. Om het fairtrade label blijvend te kunnen ondersteunen willen wij de wereldwinkel als een VZW in de Bib of het nieuwe NAC integreren. Op die manier kunnen zij vaste kosten uitsparen en de leefbaarheid van de wereldwinkel garanderen. Vanuit hun organisatie dragen zij bij tot het maatschappelijk nut, werking van de Bibliotheek en de klimaatmakersgroep.
 8. Wij blijven inzetten op de Uitpas. Een spaarkaart voor vrijetijdsactiviteiten zoals naar toneel of museum gaan. De kaart is voor iedereen, maar meteen ook een voordeelkaart voor wie het niet te breed heeft. Dit zal hopelijk de drempel te verlagen naar het vrijetijdsaanbod.
 9. Wij willen meer kunst in publieke ruimte, bij voorkeur van lokale kunstenaars. We betrekken de inwoners van de buurt, en streven naar een opwaardering van onze straten en wijken.
 10. Wij streven naar één evenementenloket dat verenigingen en gedreven organisatoren ondersteunt en hen helpt. Dit loket denkt constructief mee en gaan mee op zoek naar oplossingen voor uitdagingen.
 11. De vzw Keizer Karel blijft het kloppend hart voor het culturele leven. We zorgen voor voldoende blijvende ondersteuning.