Olenaars stropen de mouwen op

De beste thermometer om na te gaan hoe goed het gaat met een gemeente, is de bedrijvigheid. Ondernemers, verpleegkundigen, leerkrachten, chauffeurs, kinderbegeleiders, café- of restaurantuitbaters, het maakt niet uit. Mensen die vooruit willen raken, een verschil willen maken, en zo hun gemeente naar een hoger niveau tillen.

Want werk zorgt voor een welvarende gemeente. Een gemeente die vervolgens een sociaal beleid kan voeren voor inwoners die tegenslag kennen.

Daarbij is er geen socialer beleid denkbaar dan een beleid dat inzet op werk. Mensen aan het werk  helpen, is mensen helpen erop vooruit te gaan. Zo simpel is het. En dus gaan we aan de slag om iedereen in Olen die kan werken, ook effectief aan de slag te krijgen.

Ondernemen in Olen

 1. Het Lokaal Bestuur Olen steunt de lokale economie
  • Door opdrachten van het lokaal bestuur zoveel mogelijk naar hen door te sturen.
  • Dit doen we door niet alleen op de prijs in te zetten, maar ook o.a. op kwaliteit, duurzaamheid, dienstverlening, levertijden ….
  • We gaan deze overheidsopdrachten extra promoten naar de lokale economie toe
  • Ondernemingen die vaker als contractant optreden, krijgen het label “gemeenteleveranciers”.
  • Startups gaan extra gepromoot worden.
 2. Belastingen die vandaag aan de kleine ondernemingen opgedrongen worden, moeten kritisch herbekeken worden. De opcentiemen op de onroerende voorheffing mogen zeker niet meer verhoogd worden.
 3. We onderzoeken waar startups en beginnende ondernemers aan kruisbestuiving kunnen doen en zo potentieel uitgroeien tot het volgende succesvolle bedrijf.
  We verlenen de startende ondernemers meer faciliteiten, o.a. door een coworking place, of een ander samenwerkingsverband aan te bieden.
  Deze kan best mee vorm gegeven worden door de ondernemers zelf of door de ondernemersorganisaties.
 4. We zetten de jonge Olense starters echt in de picture, door hen een pagina op de website van de gemeente Olen aan te bieden waar ze zich kunnen promoten.
 5. Via Neteland organiseren we samen met de ondernemersorganisaties infosessies voor de ondernemers en mogelijke starters.
  Deze kunnen ook belangrijk zijn als netwerkmoment voor onze ondernemers.
  In samenwerking met Unizo en het NSZ maken we werk van een startersgids voor ondernemers.
 6. We gaan, samen met Neteland, erg inzetten op de circulaire economie.
  Kennis en Kunnen delen is belangrijk voor onze ondernemers. Hierbij willen we ons steentje bijdragen tot een economie die aangepast is aan het milieu.
 7. We gaan het promoten van de korte keten als streeklabel mee ondersteunen.
 8. We zorgen voor een betere toegankelijkheid van onze industriezones. Vooral de toegankelijkheid met de fiets moet opgewaardeerd worden. Betere fietsverbindingen en fietspaden moeten gecreëerd worden.

Aan de slag in Olen

 1. Werk moet één van de speerpunten zijn van het volgende bestuurscollege. Het is de motor van individuele ontplooiing én voorwaarde voor een welvarende gemeente. Dat belang maken we duidelijk door een schepen aan te duiden die expliciet belast is met het thema werk.
 2. Werk creëert kansen in de maatschappij. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijven we ondersteunen en motiveren om werk op te nemen.
 3. Hiertoe is het ook belangrijk om een extra kader aan kinderopvang te voorzien.
 4. We nemen onze coördinerende rol op om scholen, de VDAB en de ondernemers in onze gemeente samen te brengen. STEM, duaal leren, bedrijfsstages, het uitwisselen van personeel tussen bedrijven en scholen of de organisatie van jobbeurzen, … We doen er alles aan om de kansen op werk van onze jongeren maximaal te vergroten.