Nieuws uit Olen

Ontbinding AGB: meerderheid volgt uiteindelijk eerder door O1 en N-VA ingenomen standpunten

In juni 2005 had het lokaal bestuur Olen onder impuls van O1 een autonoom gemeentebedrijf (AGB) opgericht. Het AGB ontstond naar aanleiding van de vernieuwing van de toenmalige parochiezaal De Vrede. De keuze om een AGB op te richten bood daarbij een aantal voordelen. Aan de hand van een 15-jarige leasingovereenkomst met het AGB slaagde… Lees verder »

Nieuwe gemeenteraad legt eed af

Woensdag 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. O1 behaalde 6 zetels en was hiermee de sterkste groeier. De zes rechtstreeks verkozen kandidaten legden tijdens de installatievergadering de eed af. Tijdens de komende legislatuur bestaat de O1-fractie uit Mario Verhaert, Riet Smits, Jan Verhaert, Marc Verhulst, Mil Haemhouts en… Lees verder »

O1 wil subsidie voor alle goede doelen

O1 wil subsidie voor alle goede doelen

Afgelopen woensdag werd het budget voor 2019 geagendeerd op de agenda van de Olense gemeenteraad. In het budget wordt onder andere een subsidie voorzien voor goede doelen. Ook met O1 steunen we graag goede doelen, doch vinden we dat dit evenredig moet gebeuren. Met de huidige subsidiëring loopt het dan ook mis. Zo ontvangt Krisan… Lees verder »

Huisvrouwmonologen in De Vrede

Op 14 december kan je in ontmoetingscentrum De Vrede genieten van de Huisvrouwmonologen. In deze herkenbare en humoristische voorstelling volgen we het leven van drie uitgesproken vrouwen. De extravagante Elise, haar dochter Martje met smetvrees en hun chaotische nichtje Saskia. Martje moet nog aan kinderen beginnen, Saskia heeft een huis vol en Elise een leeg… Lees verder »

CurieuzeNeuzen: luchtkwaliteit in Olen vrij behoorlijk maar …

Onlangs vond een groot burgeronderzoek plaats naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Ook in Olen werd de luchtkwaliteit op 74 plaatsen gemeten. Over het algemeen bleek de luchtkwaliteit in onze gemeente vrij behoorlijk, met één belangrijke uitzondering: de doortocht van de gewestweg in Olen-Centrum. De meetpunten op die as scoorden allemaal matig tot ondermaats, wat toch… Lees verder »

O1 verrast over verklaringen CD&V

Op 14 oktober 2018 behaalde O1 twee zetels meer bij de gemeenteraadsverkiezingen in vergelijking met zes jaar geleden. Toch werd de partij koudweg aan de kant gezet door zijn coalitiepartner CD&V. “Enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen werd door de jeugdraad een verkiezingsdebat georganiseerd. Toen de moderator als slotvraag informeerde of er een voorakkoord was afgesloten,… Lees verder »

Hoe kan je zondag stemmen?

Zondag 14 oktober trekken meer dan 9700 Olenaars naar de stembus om een nieuwe gemeente- en provincieraad te kiezen. Olen is een van de 163 gemeenten waar er digitaal wordt gestemd. Ongeldig stemmen is daardoor niet meer mogelijk. Maar hoe gaat het dan wel precies in zijn werk? in het stembureel Geef je oproepingsbrief en… Lees verder »

Geen oproepingsbrief ontvangen? Wat nu?

Volgende zondag 14 oktober trekken alle Olenaars naar de stembus. Die dag wordt een nieuwe gemeenteraad en provincieraad verkozen. Via het lokaal bestuur ontving je voor 29 september je oproepingsbrief. Geen oproepingsbrief ontvangen? Heb je jouw brief niet ontvangen? Dan kan je via de dienst burgerzaken van het lokaal bestuur een duplicaat opvragen. Je kan… Lees verder »

Walter Van Roy draagt taak als secretaris over

De afgelopen jaren was Walter Van Roy actief als secretaris voor O1. Met hem als secretaris werd O1 actief op facebook en kwam er een nieuwe website. Behalve dat maakte hij ook de periodieke O1-krant. Eind 2017 besloten Walter en zijn vrouw Olen in te ruilen voor Antwerpen. Hoewel hij Olen en O1 nog steeds… Lees verder »

Op weg naar thuis in Olen

Vorige vrijdag maakten we tijdens een infoavond bekend met welke 10 speerpunten wij naar de verkiezingen trekken. Maar er is uiteraard veel meer dan dat. Ons volledig programma op weg naar thuis in Olen kan je hieronder vinden. Programma verkiezingen 2018 (klik hier)