Het geheim van Olen

Het zou de titel kunnen zijn van een spannend boek. Helaas is het vandaag in ons dorp de realiteit: de zoektocht naar een ontwerpbureau voor het nieuw administratief gebouw in Onze Lieve Vrouw Olen lijkt stilaan op een goedkope thriller. Het Huis van de Olenaar wordt dankzij het college meer en meer Het Abuis van de Olenaar.

Het realiseren van het nieuw administratief centrum loopt al langer niet van een leien dakje: het college startte een bevraging bij de burgers en beloofde dat iedereen kon participeren, vervolgens wilde het college alles regelen in besloten vergaderingen. Verder hebben wij ook al herhaaldelijk aangegeven dat de financiële middelen die het college voorziet ruim onvoldoende zullen zijn. Intussen is er een nieuw verhaal in deze hele saga: het college wil een van de vier offertes om het gebouw te ontwerpen verbannen.

In een van de vier offertes stelt een ontwerpbureau dat het huidige voorontwerp zwaar zou inhakken op het ruimtelijk beeld en patrimonium. Het ontwerpbureau verduidelijkt dit in een nota van 4 bladzijden. Tegelijk doet hij zes toekomstbestendige voorstellen op de huidige ruimtelijke behoefte van Olen. Het college kiest vervolgens om de offerte nietig te verklaren omdat volgens hen dit ontwerpbureau geen offerte heeft ingediend maar louter een visienota waarbij het bureau aangeeft het oneens te zijn met de visie van de opdrachtgever.

Tijdens de gemeenteraad van februari wilde onze fractie de nodige vragen stellen aan het college. De burgemeester weigerde hier echter op in te gaan tijdens de openbare zitting en wilde dit bespreken in besloten zitting. Tijdens de uitzending van RTV Vandaag stelde de burgemeester dat onze fractie alle documenten op simpele aanvraag kan inkijken. Die aanvraag werd verstuurd op 11 februari 2022. Vervolgens werd het inkijken van het dossier bemoeilijkt: enerzijds kon er geen afschrift afgeleverd worden omdat er een confidentialiteitsverklaring zou voorzien worden, anderzijds moest onze fractie een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Op die manier zouden we omtrent dit dossier geen vragen meer kunnen stellen tijdens de openbare zitting van de gemeenteraad.

Omwille van al deze onduidelijkheden vroeg onze fractie tijdens de gemeenteraad van maart om de huidige procedure stop te zetten. De opmerkingen van het ontwerpbureau over de grote impact in Onze Lieve Vrouw Olen moeten eerst verder bekeken worden. De realisatie van het administratief centrum maakt dat er veel groen moet verdwijnen. Daarnaast leven we vandaag in een andere wereld: corona heeft ons op een andere manier leren werken. Is het nog nodig om een groot nieuw en duur gebouw te voorzien (kostprijs wordt momenteel geraamd op ruim 8.400.000 euro, ofwel 670 euro per Olenaar)? Of zijn er ook nog andere opties waar door telewerk toch een goede dienstverlening blijft behouden voor de Olenaar en waarbij de kerk wordt omgeven door een groene long.

Tijdens de vorige legislatuur, toen Vooruit nog in de oppositie zat, waren zij tegen de realisatie van een nieuw administratief centrum. Intussen zijn de grootste tegenstanders de grote verdedigers geworden en strijden ze als knechten mee voor de realisatie van het gebouw. Ook de schepen voor Groen heeft geen oren naar onze argumentatie: het investeren in beton krijgt voorrang op het bekijken van meer milieuvriendelijke alternatieven.

Wat ons betreft: wordt vervolgd.


LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.