Nieuws uit Olen

Bouwvergunning sportcomplex Buul

Bouwvergunning goedgekeurd voor sportcomplex Buul

Op 22 maart keurde het schepencollege de definitieve bouwplannen goed voor de realisatie van een sportcomplex op de terreinen van Buul. De plannen zullen uitgevoerd worden door de vzw Sport & Recreatie Buul. Dat is een samenwerkingsverband tussen vzw ’t Hondenclikske en vzw Titans base- en softbalclub. vzw Sport & Recreatie Buul kreeg een recht… Lees verder »

Olen financieel gezond

Olen financieel meer dan gezond

Met een positief resultaat op kasbasis van 5.549.032 euro kunnen we met de jaarrekening 2017 weer een puik financieel resultaat voorleggen. Dat is een klein miljoen minder dan het jaar daarvoor maar op zich is dat geen verrassing en zeker ook geen probleem. Het investeringsritme is immers verdubbeld vergeleken met het jaar daarvoor. Daar staat tegenover… Lees verder »

Olen sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

Het lokaal bestuur Olen treedt toe tot de Statiegeldalliantie. Die organisatie spoort de regering aan om statiegeld in te voeren op alle petflessen en blikjes om zo zwerfvuil te vermijden. Ook onder meer de gemeenten Vorselaar, Westerlo en Laakdal zijn aangesloten bij de alliantie. De strijd tegen zwerfvuil kost de Vlaamse gemeenten handenvol belastinggeld. Uit… Lees verder »

Team Vlaams Bouwmeester helpt Olen bij duurzamer en beter ruimtegebruik

De gemeente Olen is geselecteerd voor de uitvoering van de Bouwmeester Scan. Met de hulp van het team Vlaams Bouwmeester willen we zo een beter en duurzamer ruimtegebruik verkrijgen voor zowel mens als natuur. We moeten met z’n allen dringend compacter gaan wonen om Vlaanderen leefbaar te houden. Op 21 december 2017 lanceerden de Vlaamse… Lees verder »

Eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens in Olen.

Op donderdag 8 maart werd de eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens in Olen officieel ingehuldigd. Het eerste exemplaar staat aan de sporthal in de P. Verhaertstraat. Door in Olen een publieke laadpaal aan te bieden willen we het gebruik van elektrisch vervoer aanmoedigen. Elektrische wagens stoten geen roetdeeltjes of CO2 uit en zorgen voor… Lees verder »

Jaarcijfers van het windmolenpark in Olen (Umicore)

In 2017 blijken de windmolens 28.944 MWh elektriciteit geproduceerd te hebben. Dat stemt overeen met het verbruik van 8.270 gezinnen (ter vergelijking: Olen telt ongeveer 5.000 gezinnen). Daarmee werd op jaarbasis 13.000 ton CO² uitstoot vermeden. Ook hier weer ter vergelijking: in 2011 (jaar van de nulmeting) werd in Olen in totaal 89.722 ton CO²… Lees verder »

Nieuw fietspunt zet Olen op de kaart als duurzame fietsgemeente

In het door de gemeenteraad goedgekeurde budget voor 2018 is de oprichting van een fietspunt voorzien aan het station. Aan de gemeenteraad van 3 januari 2018 vragen we de goedkeuring voor het concrete oprichtingsdossier. basisdienstverlening fietspunt De basisdienstverlening van zo’n fietspunt omvat het algemeen beheer met bijzondere aandacht voor de netheid van de fietsenstallingen aan… Lees verder »

De Heibloem ontvangt meer dan 26.000 euro extra

Recent maakte de Vlaamse Regering 10 miljoen euro vrij voor sociale huisvestingsmaatschappijen. Dit geld wordt verdeeld over alle maatschappijen die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in duurzame renovatie van hun woningen en in nieuwbouw. Hierdoor ontvangt de Olense bouwmaatschappij De Heibloem nog dit jaar 26.333 euro. De afgelopen jaren heeft De Heibloem geïnvesteerd in de… Lees verder »

Renteloze leningen en subsidies voor duurzame infrastructuurwerken voor verenigingen

Nogal wat verenigingen ondervinden zware financiële lasten ondervinden bij de oprichting of verbouwing van hun infrastructuur. We willen onze verenigingen aanmoedigen een degelijke infrastructuur uit te bouwen en tegelijkertijd hen motiveren om daarbij te kiezen voor de meest ecologische en duurzame methoden en/of materialen. Die ondersteuning willen we geven via het verstrekken van zowel een… Lees verder »

Vlaamse Regering selecteert De Heibloem voor alternatief woonproject

Enkele maanden geleden besliste huisvestingsmaatschappij De Heibloem om de oude pastorie in Sint Jozef Olen aan te wenden om hierin te experimenteren met alternatieve woonvormen. Om dit te realiseren werd een project ingediend bij de Vlaamse Regering. Intussen werd het project van De Heibloem door de Vlaamse Regering geselecteerd. De Heibloem zal dan ook starten… Lees verder »