Elfde windmolen op komst – winst integraal naar de projectontwikkelaar

Onlangs leverde de bestendige deputatie van de provincie een vergunning af voor een nieuwe windmolen in de industriezone Hoogbuul. Dat wordt dan de elfde grootschalige windturbine op Olens grondgebied. Daarmee versterkt onze gemeente haar positie als koploper in Vlaanderen inzake groene stroomproductie. Met O1 in de meerderheid de voorbije twee legislaturen werd daarvoor een stevige basis gelegd. Tot zover het goede nieuws.

Zolang O1 in de meerderheid zat hebben we er niet alleen mee voor gezorgd dat al die windmolens konden geplaatst worden. We hebben er ook voor gezorgd dat de aanzienlijke financiële opbrengsten van die molens niet exclusief naar de betrokken projectontwikkelaars gingen. Het uitgangspunt daarbij was dat de ontwikkelaars een deel van hun winst zouden uitkeren aan de gemeente, vanuit de redenering dat de wind uiteindelijk van iedereen is. Op die manier hebben we er met O1 voor gezorgd dat ongeveer een half miljoen euro vanuit de windproductie naar de gemeentekas is gevloeid (gemiddeld 50.000 euro per turbine). Daarnaast probeerden we er voor te zorgen dat ook de Olense burgers in de mate van het mogelijke konden participeren in het kapitaal (en de winst) van de betrokken projectontwikkelaars. Zo heeft iedere Olenaar de kans gekregen om vennoot te worden van de maatschappij die de vier grote windturbines op de terreinen van Umicore en Aurubis beheert.

Ondertussen hebben we in de meerderheid de plaats moeten ruimen voor Groen en sp.a die nu samen met CD&V de lakens uitdelen in Olen.

Toen we op de gemeenteraad van 8 januari de vraag stelden welke compensaties de nieuwe meerderheid uit de brand gesleept had ter gelegenheid van het verlenen van de vergunning voor de nieuwe windmolen volgde een gênante stilte. Uiteindelijk stamelde de burgemeester bijna onhoorbaar: ‘… niks’.

Blijkbaar hebben ze zelfs geen poging ondernomen om iets uit de brand te slepen en ondergaan ze volledig de situatie. Conclusie: alle winst naar de projectontwikkelaars en niets naar de Olenaars. Het moeizaam verworven draagvlak voor windmolens op Olens grondgebied dreigt daarmee als sneeuw voor de zon weg te smelten.

En ondertussen maar pochen met vuistdikke meerjarenplannen vol dure stadhuiswoorden … . Tot het op daden aankomt en dan is het antwoord ‘… niks’.


LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *