Nieuws uit Olen

Bevoegdheidsverdeling schepencollege gemiste kans om gemeentelijke dienstverlening te verbeteren

Op het schepencollege van 3 januari 2019 werden de bevoegdheden van het nieuwe schepencollege vastgelegd. Die info was overigens al in de eerste weken na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 publiek gemaakt. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was vanuit de gemeentelijke administratie gevraagd om bij de bevoegdheidsverdeling rekening te houden met de organisatie… Lees verder »

Olense meerderheid blijft dieselen

Onder impuls van O1 startte het Olens gemeentebestuur onder de vorige legislatuur met een ambitieus klimaatbeleid. Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant gingen we het engagement aan om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verminderen. Het bleef niet alleen bij woorden. De afgelopen jaren verschenen er tien grote windturbines aan de Olense skyline, die… Lees verder »

Ontbinding AGB: meerderheid volgt uiteindelijk eerder door O1 en N-VA ingenomen standpunten

In juni 2005 had het lokaal bestuur Olen onder impuls van O1 een autonoom gemeentebedrijf (AGB) opgericht. Het AGB ontstond naar aanleiding van de vernieuwing van de toenmalige parochiezaal De Vrede. De keuze om een AGB op te richten bood daarbij een aantal voordelen. Aan de hand van een 15-jarige leasingovereenkomst met het AGB slaagde… Lees verder »

Nieuwe gemeenteraad legt eed af

Woensdag 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. O1 behaalde 6 zetels en was hiermee de sterkste groeier. De zes rechtstreeks verkozen kandidaten legden tijdens de installatievergadering de eed af. Tijdens de komende legislatuur bestaat de O1-fractie uit Mario Verhaert, Riet Smits, Jan Verhaert, Marc Verhulst, Mil Haemhouts en… Lees verder »

O1 wil subsidie voor alle goede doelen

O1 wil subsidie voor alle goede doelen

Afgelopen woensdag werd het budget voor 2019 geagendeerd op de agenda van de Olense gemeenteraad. In het budget wordt onder andere een subsidie voorzien voor goede doelen. Ook met O1 steunen we graag goede doelen, doch vinden we dat dit evenredig moet gebeuren. Met de huidige subsidiëring loopt het dan ook mis. Zo ontvangt Krisan… Lees verder »

Huisvrouwmonologen in De Vrede

Op 14 december kan je in ontmoetingscentrum De Vrede genieten van de Huisvrouwmonologen. In deze herkenbare en humoristische voorstelling volgen we het leven van drie uitgesproken vrouwen. De extravagante Elise, haar dochter Martje met smetvrees en hun chaotische nichtje Saskia. Martje moet nog aan kinderen beginnen, Saskia heeft een huis vol en Elise een leeg… Lees verder »

CurieuzeNeuzen: luchtkwaliteit in Olen vrij behoorlijk maar …

Onlangs vond een groot burgeronderzoek plaats naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Ook in Olen werd de luchtkwaliteit op 74 plaatsen gemeten. Over het algemeen bleek de luchtkwaliteit in onze gemeente vrij behoorlijk, met één belangrijke uitzondering: de doortocht van de gewestweg in Olen-Centrum. De meetpunten op die as scoorden allemaal matig tot ondermaats, wat toch… Lees verder »

O1 verrast over verklaringen CD&V

Op 14 oktober 2018 behaalde O1 twee zetels meer bij de gemeenteraadsverkiezingen in vergelijking met zes jaar geleden. Toch werd de partij koudweg aan de kant gezet door zijn coalitiepartner CD&V. “Enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen werd door de jeugdraad een verkiezingsdebat georganiseerd. Toen de moderator als slotvraag informeerde of er een voorakkoord was afgesloten,… Lees verder »

Hoe kan je zondag stemmen?

Zondag 14 oktober trekken meer dan 9700 Olenaars naar de stembus om een nieuwe gemeente- en provincieraad te kiezen. Olen is een van de 163 gemeenten waar er digitaal wordt gestemd. Ongeldig stemmen is daardoor niet meer mogelijk. Maar hoe gaat het dan wel precies in zijn werk? in het stembureel Geef je oproepingsbrief en… Lees verder »

Geen oproepingsbrief ontvangen? Wat nu?

Volgende zondag 14 oktober trekken alle Olenaars naar de stembus. Die dag wordt een nieuwe gemeenteraad en provincieraad verkozen. Via het lokaal bestuur ontving je voor 29 september je oproepingsbrief. Geen oproepingsbrief ontvangen? Heb je jouw brief niet ontvangen? Dan kan je via de dienst burgerzaken van het lokaal bestuur een duplicaat opvragen. Je kan… Lees verder »