Nieuws uit Olen

Toprapport Jaarrekening 2016 – Over de ganse lijn super positieve resultaten

Jaarrekening 2016 Met een positief resultaat op kasbasis van 6.577.758 euro kunnen we met de jaarrekening 2016 zowat het beste financiële resultaat uit de geschiedenis van de Olense gemeentefinanciën voorleggen. Het is ook een deugddoende vaststelling dat het financiële resultaat de afgelopen jaren in een steeds stijgende lijn gaat. Vorig jaar was het positief resultaat… Lees verder »

Aankoop gronden voor bebossing Ven (Olen-Centrum)

Onlangs kregen we het aanbod voor de aankoop van een aantal gronden, deels bebost en deels onbebost, in het projectgebied van het RUP Ven, dat onderdeel uitmaakt van de ‘Groene Centrum-Gordel’. Gelukkig viel dat aanbod samen met een projectoproep in het kader van het bossencompensatiefonds van de Vlaamse overheid, waar ook subsidies tegenover zouden staan.… Lees verder »

Tuinklusdag in Gestelen

Op zaterdag 18 maart 2017 organiseerde onze Olense bouwmaatschappij, “De Heibloem”, samen met de gemeente en het OCMW een tuinklusdag in dd wijk “Gestelen”.  Een ideale gelegenheid om van de vroege lente te profiteren en te genieten en aan het werk te gaan in de tuin. De bewoners van de wijk konden gebruik maken van… Lees verder »

Cartoons en Windmolens – in beeld…

Inhuldiging Cartoons en Windmolens – donderdag 30 maart 2017 Met dank aan Sylvain Van Reusel voor de mooie foto’s Zon, blauwe lucht, wind, minister, veel volk, drankje, speech, wijden met water, babbelen, tevreden…  

Cartoons en Windmolens

Op donderdag 30 maart 2017, werden twee, door de Olenaars geselecteerde cartoons plechtig ingehuldigd. De cartoons prijken op twee windmolens aan het sluizencomplex in Olen. Onze 1ste schepen, Marc Verhulst, mocht de bevoegde minister, Bart Tommelein, verwelkomen. Onze schepen cultuur, Riet Smits, zorgde voor de echte “inwijding” op originele en ludieke wijze. Ook vertegenwoordigers van… Lees verder »

Bloembakken weg, gele paaltjes terug

Te lezen o.a. In Het Nieuwsblad – 17 Mar. 2017 * Het Nieuwsblad : Regionaal: Kempen Werklieden van het gemeentebestuur van Olen hebben opnieuw plastic paaltjes geplaatst op het kruispunt van de Koning Boudewijnlaan met Dorp. Dezelfde paaltjes waren er amper een week eerder weggehaald om plaats te maken voor stijlvolle bloembakjes. Maar de bakjes… Lees verder »

Toprapport voor Olense gemeentefinanciën

Ieder jaar maakt Belfius een individueel financieel profiel op van alle Vlaamse steden en gemeenten. In dat profiel worden de rekeningen van de laatste vijf jaar van iedere gemeente vergeleken met het gemiddelde van de gemeenten met een gelijkaardig profiel, de gemeenten uit dezelfde provincie, en de gemeenten uit het Vlaams Gewest. Olen behoort tot… Lees verder »

Olen één – lidgeld 2017

Beste, Mogen wij u in naam van Olen één van harte een gezond en voorspoedig 2017 toewensen. Op zondag 29 januari willen we graag samen met u toasten op dit nieuwe jaar. Inschrijven voor onze Nieuwjaarsreceptie kan nog steeds in de kalender van onze website. Zoals steeds rond dit tijdstip van het jaar wensen wij… Lees verder »

Nieuwjaarsreceptie 29 januari 2017

Olen één wenst U een gezond en voorspoedig 2017! Graag willen wij U van harte uitnodigen op onze jaarlijkse nieuwjaarsdrink. Wij willen de tijd nemen om te luisteren en te praten over de toekomst van Olen en van Olen één. Uw inbreng en ideeën zijn voor ons van grote waarde. En om het nuttige aan… Lees verder »

ook voor de volgende 3 jaren de laagste belastingen van de Kempen

Op de gemeenteraad van 7 december 2016 werden de belastingtarieven voor de periode 2017-2019 vastgelegd. Die blijven onveranderd op hetzelfde lage niveau van de vorige jaren. Met 6% aanvullende personenbelasting en 1000 opcentiemen onroerende voorheffing behoudt Olen ook voor de komende 3 jaren de laagste gemeentebelastingen van de hele regio Kempen! Marc Verhulst Schepen van… Lees verder »