Renteloze leningen en subsidies voor duurzame infrastructuurwerken voor verenigingen

Nogal wat verenigingen ondervinden zware financiële lasten ondervinden bij de oprichting of verbouwing van hun infrastructuur.

We willen onze verenigingen aanmoedigen een degelijke infrastructuur uit te bouwen en tegelijkertijd hen motiveren om daarbij te kiezen voor de meest ecologische en duurzame methoden en/of materialen. Die ondersteuning willen we geven via het verstrekken van zowel een renteloze lening als een subsidie voor duurzame infrastructuurwerken.

Die maatregelen passen ook in het engagement dat we aangegaan hebben om in het kader van het burgemeestersconvenant de CO2-uitstoot op het Olens grondgebied tegen 2020 met 20% te verminderen.

Het reglement renteloze leningen bestond vroeger ook al. Voetbalclub KFC Linda en Chiro O.-L.-V.-Olen hebben daar in 2008 gebruik van gemaakt. We willen dat reglement dus opnieuw activeren, maar wel rekening houdend met enkele extra criteria op het vlak van ecologie en duurzaamheid.

Als voorbeelden van te ondersteunen initiatieven denken we aan het vervangen van een verwarmingsinstallatie, isolatiewerken, plaatsen van superisolerende beglazing, plaatsen van een zonneboiler, installeren van een hemelwaterput, relighting, en in het algemeen elke oprichting, verbouwing of inrichting van infrastructuur, op voorwaarde dat men een planadvies van Kamp C kan voorleggen.

De verstrekte lening kan maximaal 50% bedragen van de werkelijke kosten met een maximum van 125.000 euro. De terugbetaling geschiedt via 15 gelijke jaarlijkse stortingen van telkens 1/15de van het ontleende kapitaal.

Om in aanmerking te komen voor het subsidiereglement dient de uitgave voor de infrastructuurwerken minimum 4.200 euro te bedragen. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de bewezen kosten. Het bedrag van de subsidie is normaal maximum 5.000 euro per jaar. Desgewenst kan men ook in één keer tot 20.000 euro opvragen, maar in dat geval komt de betrokken vereniging de daaropvolgende 3 jaar niet meer in aanmerking voor subsidiëring.

Samenvattend proberen we met deze reglementen twee doelstellingen te realiseren: enerzijds een substantiële ondersteuning van onze verenigingen, anderzijds een substantiële verlaging van de CO2-uitstoot op het grondgebied van onze gemeente.


LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *