Nieuws uit Olen

Met vertrouwen bouwen aan de toekomst

Deze wil ik jullie echt laten zien. De 85-jarige Jan Terlouw, jeugdschrijver en oud-politicus, spreekt je toe over vertrouwen, over jonge mensen eenzelfde goede leven toe te wensen, over de mogelijkheden waarover we beschikken ten volle te gebruiken voor een betere maatschappij. Met een warm hart en vriendelijkheid voor iedereen, met steun en solidariteit voor… Lees verder »

Gemeentebelastingen? Wie in Olen woont, betaalt het minst.

Dit weekend verscheen in Het Nieuwsblad, in de reeks Grote Gemeentetest, een paginagroot artikel over Gemeentebelastingen. Onze O1 schepen, Marc Verhulst, werd daarvoor geïnterviewed omdat Olen, zeker op het vlak van gemeentebelastingen, de beste leerling is van de klas. In onze Kempische regio staat Olen, samen met Dessel aan de top voor wat betreft financiële… Lees verder »

Verkeershinder N13 (Geelseweg) in 2017

Vanaf begin 2017 tot eind 2018 krijgt de N13 tussen Prima-Lux in Herentals en de Antwerpseweg in Geel-Punt een grondige opknapbeurt. De N13 is in Olen beter bekend als de Geelseweg, in Geel heet deze de Herentalseweg. Deze noodzakelijke werken zullen voor lange tijd helaas heel wat verkeershinder met zich meebrengen. Op de website “slim… Lees verder »

Theatervoorstelling “Vriendinnen” werd zeer gesmaakt

Vrijdag 18 november zullen we ons blijven herinneren als Vriendinnen-dag. Met de gelijknamige theatervoorstelling, gespeeld door Marleen Merckx en Annemarie Picard, haalden we een topvoorstelling naar Olen. 200 toeschouwers hebben zalig genoten van de exploten van Maria Wittevrongel en Florentine Bodart op de scène. Olens fotograaf, Sylvain Van Reusel, legde heel wat mooie momenten op… Lees verder »

Tentoonstelling Olense Kartoenale

Vorige week werden de winnaars van de Olense Kartoenale 2017 in de bloemetjes gezet. Tevens werd de tentoonstelling van de ingezonden cartoons plechtig geopend door onze schepen Riet Smits. We zien haar op de foto in gezelschap van onze Olense kunstenaar-cartoonist-organisator çois Veldeman. De tentoonstelling van de internationale cartoonwedstrijd Olense Kartoenale is nog tot en… Lees verder »

Budget 2017 en aangepaste meerjarenplanning 2014-2019

Het budget 2017 levert geen supergrote verrassingen op. Het gaat hier grotendeels over de uitvoering van het meerjarenplan 2014-2019 zoals dat eind 2013 werd vastgelegd. Wel zijn er een aantal verschuivingen die maken dat 2017 met een investeringsbudget van ruim 6 miljoen euro een bijzonder druk investeringsjaar belooft te worden. De herinrichting van de doortocht… Lees verder »

Laatste budgetwijziging 2016

Klassiek is er voorafgaand aan de vaststelling van het budget voor volgend jaar nog een budgetwijziging voor het lopend jaar. De wijzigingen hebben in belangrijke mate te maken met de definitieve vaststelling van de personeelskredieten, naast de verschuiving van een aantal acties naar 2017. De belangrijkste ingreep is de schrapping van de oorspronkelijk voorziene lening… Lees verder »

Aankoop gronden voor bebossing Ven

Onlangs kregen we het aanbod voor de aankoop van een aantal gronden, deels bebost en deels onbebost, in het projectgebied van het RUP Ven, dat onderdeel uitmaakt van de ‘Groene Centrum-Gordel’. Gelukkig viel dat aanbod samen met een projectoproep in het kader van het bossencompensatiefonds van de Vlaamse overheid. Concreet gaat het over gronden, deels… Lees verder »

Olen een voorbeeld voor Vlaanderen – Milieudoelstelling 2020

Onze eerste schepen, Marc Verhulst, gaf meer duiding op RTV nieuws van vrijdag 14 oktober, over het nieuwe windmolenpark op de bedrijventerreinen van Umicore en Aurubis. Hij onderstreepte het belang van de windmolens in Olen zeker wat betreft het halen van de 2020 doelstellingen. De gemeente Olen is duidelijk een voorbeeld voor heel Vlaanderen. Op… Lees verder »