Cartoons en Windmolens

Op donderdag 30 maart 2017, werden twee, door de Olenaars geselecteerde cartoons plechtig ingehuldigd. De cartoons prijken op twee windmolens aan het sluizencomplex in Olen. Onze 1ste schepen, Marc Verhulst, mocht de bevoegde minister, Bart Tommelein, verwelkomen. Onze schepen cultuur, Riet Smits, zorgde voor de echte “inwijding” op originele en ludieke wijze. Ook vertegenwoordigers van eigenaar EDF Luminus, de heer Frank Schoonacker, en het 10-jarige Vlaamse Energie Agentschap, vertegenwoordigd door de heer Geert Flipts, waren bij de plechtigheid. Onze Olense voortrekkers van de Olense Cartoenale, çois Veldeman en Pol Cerstiaens ontbraken ook niet op het appel, net als vele andere Olense sympathisanten.

Hieronder kan je de speech lezen van onze 1ste schepen, Marc Verhulst:

 

Mijnheer de minister, beste collega’s, geachte genodigden,

Het is met een zekere trots dat ik vandaag het woord tot u mag richten op een plaats waar economie, ecologie en cultuur elkaar vinden in een perfecte win-winsituatie.

Het is al de derde keer op vrij korte termijn dat we de minister in onze gemeente mogen ontvangen. Het moet zowat van de tijd van Keizer Karel geleden zijn dat een hoogwaardigheidsbekleder onze gemeente zo dikwijls achter elkaar met een bezoek vereerd heeft. Deze keer alleen niet in eerste instantie om potten bier te proeven, maar vooral om molens te bekijken.

Toen een kleine 10 jaar geleden de eerste projectontwikkelaars de deur van het gemeentehuis plat begonnen te lopen voor het realiseren van windmolenparken op het Olens grondgebied, wisten we aanvankelijk niet goed hoe we daarmee om moesten gaan.

De hogere overheden waarbij we toen te rade gingen wisten het op dat ogenblik blijkbaar zelf echter ook niet.

Vermits we van hernieuwbare energie een speerpunt wilden maken van ons beleid in het kader van wat we ondertussen de duurzame gemeente zijn gaan noemen, hebben we dan maar zelf een windmolenplan uitgewerkt, dat uiteindelijk een bijlage is geworden bij ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, en waarin terug te vinden is waar windmolens thuis horen in onze gemeente en waar niet.

Vervolgens hebben we heel wat energie gestoken in het bij elkaar brengen van de diverse projectontwikkelaars die zich ondertussen aangediend hadden, want soms leek het er wel op dat hun voornaamste bekommernis was om te verhinderen dat een concurrent windmolens zou kunnen plaatsen eerder dan dat ze zelf een windmolenpark van de grond wilden krijgen. Bij sommige projecten zijn die inspanningen al wat beter gelukt dan bij andere.

Het resultaat is alvast dat er ondertussen drie windmolenprojecten draaien op Olens grondgebied, waarmee we zeker al bij de koplopers op dat vlak in Vlaanderen horen. Een vierde project met maar liefst 7 molens is ook al enige tijd vergund, alleen blijkt het voor dat project wel bijzonder moeilijk om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Met de hulp van de diensten van de gouverneur zou de realisatie van 5 van de 7 aangekondigde molens ondertussen nu toch een zekerheid moeten zijn. We kunnen alleen maar hopen dat uiteindelijk ook het oorspronkelijk voorziene totaalproject nog zal kunnen gerealiseerd worden en dat liefst binnen niet al te lange termijn.

Dat kan alleen maar ten goede komen bij de realisatie van het burgemeestersconvenant, waarmee we ten volle willen inzetten op CO² besparing op het grondgebied van onze gemeente. Als alle in de plannen voorziene windmolens ooit operationeel zullen zijn, zal er in Olen voldoende energie geproduceerd worden voor ongeveer 24.000 gezinnen. Dat is bijna het vijfvoudige van de Olense bevolking. Als iedere gemeente in Vlaanderen dezelfde inspanning zou leveren, zijn alle problemen inzake groene energie meteen opgelost. Ik geef graag mee dat ook de recente waterkrachtcentrale hier vlakbij mee in dat verhaal past.

Laat het voorlopig uitblijven van een vierde windmolenpark toch niet de feestvreugde bederven bij de inhuldiging van wat ik maar windmolenpark nr. 2 in Olen zal noemen. Het eerste windmolenpark in Lammerdries hebben we twee jaar geleden al mogen inhuldigen in aanwezigheid van de voorgangster van de minister, toen nog Annemie Turtelboom. Het derde windmolenpark op de terreinen van Umicore en Aurubis heeft de minister zelf al mogen inhuldigen in oktober vorig jaar. Maar op dat ogenblik waren deze molens aan de sluizen al een aantal maanden aan het draaien.

Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen, want ondertussen hebben we nog een extra reden om er een feestelijke gebeurtenis van te maken, namelijk het tienjarig bestaan van het VEA, het Vlaams Energieagentschap. Bij die gelegenheid willen ze blijkbaar de aandacht vestigen op het positief karakter van windenergie middels de verfraaiing van enkele windmolens. En daarvoor werden in samenwerking met beheerder EDF Luminus deze twee molens aan de sluizen uitgekozen.

Voor de verfraaiing moest niet ver gezocht worden. Nog maar twee jaar geleden was energie het hoofdthema van onze Olense Kartoenale. Het enige probleem was om uit de rijke oogst die onze Kartoenale telkens oplevert twee cartoons te kiezen om de twee windmolens op te fleuren. Vermits we inspraak van de bevolking hoog in het vaandel voeren hebben we dan maar een mini referendum georganiseerd waarbij de bevolking zelf de keuze mocht maken. Vandaag zijn we zover om de gekozen cartoons aan de buitenwereld te tonen via de bevestiging van de kunstwerken aan de masten van de molens.

Ik bedank iedereen die aan het welslagen van dit evenement heeft meegewerkt, niet in het minst de trekkers van de Olense Kartoenale Cois en Pol, die ervoor gezorgd hebben dat het hier vandaag ook een cultureel evenement is geworden, naast de medewerkers van de gemeente, het Vlaams Energieagentschap en EDF Luminus.

Windturbines zijn een essentieel onderdeel geworden van het landschap en op deze manier krijgen de windmolens meer dan ooit een eigen karakter die passen in hun omgeving. Meteen hebben we er een toeristische attractie bij, die hopelijk ook de naambekendheid van onze Olense Kartoenale verder zal vergroten.

Mag dit evenement tot slot inspirerend werken voor de initiatiefnemers van het vierde en voorlopig laatste in Olen te realiseren windmolenpark, zodat we binnenkort de minister hopelijk nog eens mogen uitnodigen voor alweer een nieuwe inhuldiging.

Ondertussen dank ik u allen voor uw aandacht en belangstelling.

Marc Verhulst, eerste schepen bevoegd voor milieu

30 maart 2017

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *