Olense milieuprijs 2018 voor Mars

Vertegenwoordigers van Mars mochten op woensdag 27 juni uit de handen van onze Olense kunstenares Julienne Ennekens de door haar vervaardigde Olense milieuprijs 2018 in ontvangst nemen. Onze schepen van leefmilieu Marc Verhulst (O1) prees het bedrijf omwille van haar duidelijke visie op duurzaamheid, waarbij werk gemaakt wordt van duidelijke doelen, op korte én lange termijn om de mileiu-impact van het bedrijf op de planeet tot een minimum te reduceren. Vele initiatieven die het bedrijf neemt kunnen zondermeer inspirerend werken voor alle bedrijven in Olen. Eervolle vermeldingen waren er verder voor FE+, Bard, Oleki en Aurubis.”

 

Hieronder vind je de volledige toespraak.

 

Milieuprijs 2018

Goeieavond allemaal en welkom op de uitreiking van de Olense Milieuprijs 2018.

Waarom?

Dit is een actie in het kader van Olen 2020. Begin 2014 beslisten we als lokaal bestuur om net als de andere Kempense gemeenten het Burgemeestersconvenant  te ondertekenen en uit te voeren. Daarmee engageerden we ons om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20 % te verminderen op ons gemeentelijk grondgebied. Met de ondertussen tien grote windmolens op ons grondgebied halen we al meteen die doelstelling, maar we zijn van oordeel dat het toch nog wat meer mag zijn.

Omdat maar liefst 32 % van de CO2-uitstoot afkomstig is van de industrie willen we bedrijven aanmoedigen om het onderste uit de kan te halen en hun bijdrage aan de CO2-emissie te verminderen. We zijn van mening dat inspanningen beloond mogen worden. Daarom organiseerden we na enkele jaren onderbreking opnieuw de Olense Milieuprijs.

Om kans te maken op de Milieuprijs konden lokale bedrijven de afgelopen maanden een vragenlijst invullen met daarin hun geleverde milieu-inspanningen. Vijf kandidaten deden dat. Een werkgroep boog zich vervolgens over de aanvragen om er vervolgens één onderneming uit te pikken die net dat extraatje meer heeft gedaan. Die onderneming ontvangt zo dadelijk de milieuprijs. Ook de inspanningen van de andere deelnemers zullen zo meteen bekendgemaakt worden. Zo is elke deelnemer meteen winnaar.

De prijzen

Hoewel het Olens leefmilieu uiteindelijk de grootste winnaar is van deze actie, hebben we toch ook voor de deelnemers een origineel aandenken in petto. Daarvoor hebben we beroep gedaan op een authentiek Olens talent, en dat is het minste dat we kunnen zeggen van Julienne Ennekens, die samen met haar echtgenoot Ludo Hooyberghs al jaren zeer actief is in het Olense vrijwilligersleven. Daarnaast is ze duidelijk graag bezig met vormgeving. Zo volgde zij 8 jaar beeldhouwen in de academie van Herentals en 4 jaar keramiek in de academie van Geel.

Voor de milieuprijs heeft zij ervoor gekozen om de O van Olen daarin te verwerken. Het materiaal is porselein, dat symbool staat voor broosheid en breekbaarheid. Door de porseleinklei zo te vormen dat alle elementen elkaar ondersteunen wordt het toch een zeer sterk geheel. Het resultaat gelijkt sterk op ons leefmilieu, breekbaar en fragiel. We moeten voorzichtig omgaan met het milieu, maar met de nodige samenwerking komen we toch tot een sterk eindresultaat.

De kleinere werken voor de eervolle vermeldingen bevatten hetzelfde delicate porselein. Daarin zit een samenhangende golfbeweging verwerkt, die een blijvende beweging en continue inspanning verwoordt.

Ik wil de kunstenares van harte bedanken voor het ter beschikking stellen van deze werken.

Het juryrapport

De eervolle vermeldingen

FE+

Een bedrijf voor metaalbewerking, plaatbewerking en lasersnijden op maat, gevestigd in Hagelberg, dat ISO 9001 gecertificeerd is.

Als pluspunten lees ik dat zij in hun volledige werkplaats relighting hebben uitgevoerd; dat zij zich inschakelen in het plaatje van de circulaire economie omdat het schroot en restmateriaal van roestvrij staal, aluminium en staal opnieuw als grondstof gebruikt wordt; en dat er een duurzaam ruimtegebruik is door het delen van het gebouw met een ander bedrijf.

Bard

Een internationaal bedrijf voor medische en farmaceutische apparatuur en uitrusting, met een Benelux-vestiging in Hagelberg.

Als pluspunten lees ik hier dat ze voor 100% hernieuwbare energie gebruiken; dat ze een relighting hebben doorgevoerd, zowel in de kantoren als het magazijn en de buitenverlichting; dat ze werk hebben gemaakt van dak- en leidingisolatie; dat op het vlak van duurzame mobiliteit een fietsvergoeding werd ingevoerd terwijl de bedrijfswagens gedeeltelijk hybride zijn met oplaadpunten op het bedrijf; en dat er nog diverse andere duurzame maatregelen in de startblokken staan.

Oleki

Een bedrijf voor de verwerking van dierlijke bijproducten uit de pluimvee industrie, behorend tot de LIPA-groep, en gevestigd aan de Industrielaan.

Als pluspunten  vermeldt de jury dat er de voorbije jaren veel inspanningen gedaan zijn om de milieu- en in het bijzonder geurhinder tot een minimum te beperken; dat het bedrijf onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheid om de bestaande lampen te vervangen door LED-verlichting (waar mogelijk werden al een aantal vervangingen uitgevoerd); dat er voor bepaalde toepassingen hemelwater gebruikt wordt i.p.v. grondwater; dat ook zij zich inpassen in het plaatje van de circulaire economie met de verwerking van afval tot grondstof; dat de waterzuivering waarop Oleki aangesloten is gebruikt wordt door verschillende aangrenzende bedrijven; dat er één aanrijpunt is voor het vrachtvervoer doordat de weegbrug gedeeld wordt met andere bedrijven.

Dat alles belet niet dat er toch nog werkpunten overblijven. Hoewel de geurhinder zowel inzake frequentie als inzake intensiteit fors verminderd is, zijn er soms blijkbaar toch nog incidenten op het terrein (al dan niet in combinatie met de waterzuivering), mét geurklachten als gevolg. We vertrouwen er op dat er blijvend werk van gemaakt wordt om dat onder controle te houden, vandaar deze aanmoedigingsprijs die we met plezier willen overhandigen.

Aurubis

Eén van de grootste koperspelers ter wereld, gelegen op de grootste industriële site van onze gemeente.

Over dit bedrijf merkt de jury in eerste instantie op dat, hoewel het een zeer energie-intensief bedrijf is, men veel inspanningen doet om zoveel mogelijk hernieuwbare energie te voorzien. Voorbeelden zijn de zeer zichtbare windmolens, de warmtekrachtkoppeling en de warmterecuperatie uit de ovens.

Het fietsgebruik bij de werknemers wordt actief gestimuleerd door het ter beschikking stellen van lease fietsen.

Goed nabuurschap wordt hoog in het vaandel gedragen en dat zowel naar de buurtbewoners als naar het naastgelegen bedrijf.

Het gebruik van één in- en uitrit voor het vrachtverkeer van zowel Aurubis als Umicore zorgt voor een veilige verkeersafwikkeling.

Aurubis heeft een platform waarop medewerkers ideeën, vragen en/of opmerkingen kunnen geven. Op die manier kunnen werknemers heel eenvoudig een energiebesparend idee kwijt of kan een lek heel snel en eenvoudig gemeld worden.

Veel verwachten we tenslotte van de ‘CU-port’, die tot doel heeft om vrachtwagens op de weg te vervangen door schepen en treinen, zodat het transport op een meer duurzame en efficiënte manier zal verlopen. Zeker bij de lopende uitbreidingsplannen lijkt ons dat een belangrijk thema dat navolging verdient.

Al bij al was dit een zeer goed gemotiveerde antwoordlijst en dus eigenlijk een meer dan eervolle vermelding.

 

De winnaar

Mars

Allicht één van de grootste familiebedrijven ter wereld met ook een vestiging in Olen, de rijstfabriek met als bekendste merkproduct Uncle Ben’s.

Het bedrijf wil duidelijk een positief verschil maken voor mensen en planeet. Daarvoor werd het SIG (Sustainable in 1-Generation) programma opgezet. Het doel is om het gebruik van water en energie te beperken, de CO2-uitstoot tegen 2040 met 40% te reduceren, en geen enkele landfill (afvalstort) meer te hebben.

Ze hebben nauwe contacten met Vito voor hun zoektocht naar hernieuwbare energiebronnen zoals geothermie.

Op het vlak van waterbesparing worden verregaande initiatieven genomen zoals een onderzoek naar omgekeerde osmose om afvalwater te hergebruiken.

Transporteurs die voor het bedrijf willen werken dienen vrachtwagens met EUR6 motoren te hebben en hun chauffeurs een opleiding in zuinig rijden te geven. Verder wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de binnenvaart. De ligging van het bedrijf naast het Albertkanaal is daarvoor ideaal.

Op kleinere schaal (Olen) worden er strenge criteria gehanteerd op vlak van poetsproducten en chemicaliën. Geen enkel product met mogelijk carcinogene impact wordt toegelaten. Indien er een food approved variant van een product bestaat wordt enkel die variant toegelaten.

Het Mars Abassador Program (MAP) is een wereld wijd initiatief dat medewerkers de kans biedt hun expertise ten dienste te stellen van organisaties en gemeenschappen uit alle geledingen van hun productieketen. Een voorbeeld is het leren hoe rijstboeren duurzame praktijken handhaven en hoe de lokale biodiversiteit dankzij die investeringen behouden wordt.

Bij de aanleg van hun ringweg heeft het bedrijf ingespeeld op de lokale biodiversiteit en, in analogie met de bomen langs de Industrielaan, lindebomen aangeplant. Die zijn zeer gegeerd door de lokale imkers. Bovendien heeft de firma die het groenonderhoud op het bedrijfsterrein uitvoert een verbod om met pesticiden te werken.

Er wordt zo proactief mogelijk gewerkt op gebied van mogelijke hinder voor de buren.

Naast het milieuluik heeft het bedrijf ook aandacht voor het sociale luik. Al meer dan 18 jaar wordt er jaarlijks een grote quiz georganiseerd door de werknemers van het bedrijf, waarvan de opbrengst naar een goed doel uit de omgeving gaat.

Het juryrapport besluit dat het bedrijf een duidelijke visie heeft op duurzaamheid, dat ze werk hebben gemaakt van duidelijke doelen, op korte én op lange termijn, om de milieu-impact van het bedrijf op de planeet tot een minimum te reduceren. Vele initiatieven die het bedrijf neemt kunnen zondermeer inspirerend werken voor alle bedrijven in Olen.

De winnaar van de Olense milieuprijs 2018 is, u had het allicht al geraden, Mars.

Van harte proficiat.

 

Marc Verhulst (O1)

Schepen van Leefmilieu

27 juni 2018

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *