Pastorie St.-Jozef-Olen wordt project nieuw wonen

Het is al heel wat jaren geleden dat de laatste pastoor de pastorie van St.-Jozef-Olen verlaten heeft.

Sedertdien vonden een aantal verenigingen een onderkomen in het ruime gebouw, dat eigendom is van de gemeente.

Vermits de onderhoudskosten zeer hoog begonnen op te lopen, werd enkele jaren geleden beslist om voor die verenigingen een ander onderkomen te zoeken.

In eerste instantie was het de bedoeling om het gebouw te verkopen.

Vermits niet meteen iemand bereid gevonden werd om het gebouw aan de oorspronkelijke schattingsprijs te kopen, werd ondertussen naarstig verder gezocht naar alternatieven.

Uiteindelijk kwam zopas als oplossing uit de bus dat onze lokale huisvestingsmaatschappij De Heibloem de pastorie zal omvormen tot een gebouw waarin geëxperimenteerd kan worden met nieuwe woonvormen zoals cohousing (woongemeenschap). Daarmee spelen we als gemeente in op een pas door de Vlaamse Regering gelanceerde projectoproep tot oprichting van een proefomgeving voor experimentele woonvormen. Vermits de klassieke woonvormen voor steeds meer mensen ontoereikend zijn, kunnen we met onze gemeente daarmee een voorbeeldrol opnemen. U hoort er binnenkort meer over.

Marc Verhulst
Schepen voor huisvesting

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *