Fusie Sociale Huisvestingsmaatschappijen

Door een opgelegd decreet, vanuit de Vlaamse Overheid, worden sociale huisvestingsmaatschappijen die minder dan duizend woningen in hun beheer hebben, verplicht om te fusioneren. De Olense Sociale Huisvestingsmaatschappij De Heibloem valt binnen deze categorie.

Na zorgvuldig onderzoek bleek de Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard uit Herentals de meest geschikte partner. Aftastende gesprekken werden al snel gestart en beide maatschappijen werden grondig doorgelicht. Zowel de beheersstructuur van de maatschappijen, als de financiële situatie werden vergeleken en in kaart gebracht. Op elk niveau werden alle details bekeken, onderzocht en eventueel aangepast.

Onze Olen één vertegenwoordigers in de Heibloem, met Mario Verhaert als voorzitter en Griet Verbinnen als bestuurslid, hebben alles in het werk gesteld om Olen heel sterk te laten vertegenwoordigen in de nieuwe gefusioneerde maatschappij. Zo behoudt Olen vier mandaten in de toekomst. Tevens blijven de geplande duurzame renovatiewerken verder uitgevoerd. In Olen wordt trouwens een antennepost voorzien. Regelmatige spreekuren moeten een kwalitatieve en lokaal toegankelijke dienstverlening voor de huurders en kandidaat-huurders uit Olen waarborgen. Voor de locatie van deze antennepost zijn gesprekken met de Olense Lokale Bestuur gaande. De reeds bestaande en succesvolle bewonersparticipatie zal verder worden ondersteund en zelfs uitgebouwd. Een bedrag van twee miljoen euro wordt in de nieuwe fusiemaatschappij exclusief gereserveerd voor investeringen in sociale huisvesting in Olen. Daardoor worden toekomstige aankopen, nieuwbouw, duurzame renovatie en nieuwe grondverwervingen gewaarborgd.

Sociale huisvesting is en blijft voor Olen één en voor voorzitter Mario Verhaert in het bijzonder heel belangrijk. Daarom heeft Mario heel wat werk verzet om bij te dragen tot een succesvolle fusie tussen De Heibloem en Eigen Haard, met behoud van inspraak en evenwicht voor de Olense vertegenwoordigers.

Mario Verhaert
Voorzitter Sociale Huisvestingmaatschappij De Heibloem
Voorzitter Olen één
Gemeenteraadslid

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *