Forse investeringen met lage belastingen

Op de Olense gemeenteraad van 8 november 2017 werd het budget 2018 en een aangepaste meerjarenplan 2014-2021 goedgekeurd.

Het budget 2018 levert geen supergrote verrassingen op. Het blijft hier grotendeels gaan over de uitvoering van het meerjarenplan 2014-2019 zoals dat eind 2013 werd vastgelegd, maar dan ondertussen al met een perspectief tot 2021.

Wel zijn er een aantal verschuivingen die maken dat 2018 met een investeringsbudget van bijna 6 miljoen euro weer een bijzonder druk investeringsjaar belooft te worden. De rioleringswerken van de Geelseweg, Dr. Luyckxstraat en omliggende straten blijven daarbij de projecten die de grootste hap uit het budget wegnemen.

Voor heel wat projecten blijven we afhankelijk van een andere overheid, niet in het minst wat de geluidsschermen langs de E313 betreft. Het gemeentelijk aandeel daarin is ondertussen opgelopen tot 800.000 euro. Ik durf hopen dat het daarbij stopt en dat nu eindelijk naar de uitvoering kan overgegaan worden.

Wat de verdere toekomst betreft is ongetwijfeld de opstart van de studie voor de wegen- en rioleringswerken in Neerbuul belangrijk nieuws. Die studie start in 2018. Vermits het daar over een zeer complexe situatie gaat, zal de echte uitvoering onvermijdelijk nog wel enkele jaren op zich laten wachten.

Hierboven gaat het enkel over de investeringen, maar uiteraard worden ook de acties uit de dagelijkse exploitatie, die in belangrijke mate betrekking hebben op cultuur en verenigingsleven, onverminderd verder gezet zoals voorzien in de oorspronkelijke meerjarenplanning.

Hoewel het niet meteen gaat over een zeer grote uitgave is toch ook de oprichting van een fietspunt aan het station van Olen vermeldenswaard. Dat zou de uitstraling van onze gemeente als duurzame fietsgemeente aanzienlijk moeten kunnen versterken.

Bij dat alles blijven alle financiële cijfers ruim positief, met een min of meer gelijkaardig resultaat als het budget van vorig jaar. Vergeleken met het oorspronkelijk meerjarenplan zijn de cijfers zelfs een stuk positiever geworden, wat betekent dat we financieel beter tegen een stootje zullen kunnen dan oorspronkelijk voorzien.

Ik kan ook niet nalaten nogmaals op te merken dat we dat allemaal blijven doen tegen zeer bescheiden belastingvoeten, zeker in vergelijking met de meeste andere gemeenten in Vlaanderen. We zien ook niet meteen een reden om daarin verandering te brengen.

 

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *