Olen financieel meer dan gezond

Met een positief resultaat op kasbasis van 5.549.032 euro kunnen we met de jaarrekening 2017 weer een puik financieel resultaat voorleggen.

Dat is een klein miljoen minder dan het jaar daarvoor maar op zich is dat geen verrassing en zeker ook geen probleem. Het investeringsritme is immers verdubbeld vergeleken met het jaar daarvoor. Daar staat tegenover dat de subsidies voor de grote openbare werken, die altijd wat later volgen dan de uitgaven maar die in het recente verleden toch vrij vlot binnenkwamen, nu ineens weer fors achterna hinken. In 2017 hebben we amper een kleine 70.000 euro subsidies binnengekregen. Het jaar daarvoor ging het over ruim 900.000 euro. Dat is dus meer dan een slok op een borrel. Vermits het hier gaat over toegezegde subsidies moeten we niet wanhopen, zeker niet omdat er allerminst een kasprobleem is. Op 31 december 2017 hadden we zelfs ruim 8 miljoen euro in kas.

Een andere reden dat het resultaat wat minder spectaculair oogt dan het jaar daarvoor heeft te maken met de brandweer die ons een factuur van bijna 920.000 euro voorgelegd heeft, ruim drie keer meer dan het jaar daarvoor. Met de ruime buffer waarover we beschikken is dat allemaal geen probleem, maar op die manier is het natuurlijk wel bijzonder moeilijk om correct te budgetteren. Gelukkig zou dat soort fratsen met de recente brandweerhervormingen nu definitief tot het verleden moeten behoren.

Conclusie is wel dat met een correcte doorstorting van de beloofde subsidies en een correcte aanrekening van de verschuldigde brandweerbijdrage het resultaat volledig in dezelfde lijn zou liggen als het jaar daarvoor. Vermits dat zich voor de komende periode zou moeten rechtzetten moet er ook niet meteen voor gevreesd worden dat de resultaten vanaf nu steil bergaf zouden gaan.

Daarmee blijft alvast het eerste criterium om de financiële gezondheidstoestand van de gemeente te beoordelen superpositief.

Het tweede criterium is de autofinancieringsmarge. Dat criterium houdt in dat de exploitatieontvangsten moeten volstaan om  de exploitatie-uitgaven en de interesten en aflossingen van de leningen te financieren. Met een positieve autofinancieringsmarge van 1.269.464 euro doen we het ook veel beter dan wat minimaal vereist wordt.

Over de ganse lijn blijven het super positieve resultaten. De conclusie van onze financieel directeurin haar inleiding is dan ook simpel maar evident: “Olen is financieel gezond”. Dat blijkt ook uit de jaarlijkse profielschetsen die Belfiusvoor alle Vlaamse gemeenten opmaakt en waar we onlangs de nieuwste versie van mochten ontvangen, en waaruit blijkt dat we voor zowat alle criteria ver boven de meeste Vlaamse gemeenten uitsteken.

De blijvend mooie resultaten doen uiteraard deugd. Met het voorliggend positief resultaat op kasbasis en de hoge autofinancieringsmarge blijven we over een bijzonder stevige financiële buffer beschikken, die ervoor moet zorgen dat eventuele toekomstige minder gunstige evoluties zonder al te veel problemen zullen kunnen opgevangen worden. Wie er ook aan het bewind komt de volgende legislatuur: ze zullen alvast met een goed gevulde gemeentekas kunnen starten.

 

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *