Sinterklaascoalitie deelt uit, maar wie zal dat betalen?

Op de gemeenteraad van 4 december 2019 keurde de gemeenteraad met de kleinst mogelijke meerderheid het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin worden alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor de komende zes jaar vastgelegd. O1 keurde dat plan uitdrukkelijk niet goed.

In eerste instantie willen we ons respect uitdrukken voor het vele werk dat hier ongetwijfeld door de gemeentelijke administratie is in gestoken. Met BBC 2020 (wat staat voor Beleids- en Beheerscyclus en opgelegd wordt door de Vlaamse overheid) krijgen we een zoveelste bijsturing van het concept waarvan we in 2012 pilootproject waren en waarvan we ons nog altijd afvragen of dat als basis voor financiële planning en beleid uiteindelijk wel deugt.

Een ‘gedragen’ plan?

Op de eerder gehouden financiële commissie hoorden we dat het meerjarenplan (MJP) een ‘gedragen’ plan was omdat het tot stand gekomen zou zijn in perfecte samenspraak tussen administratie en politiek.

Bij dat laatste werd dan wel uit het oog verloren dat zo goed als de helft van de politieke mandatarissen daar niet in het minst bij betrokken is geweest. Hoewel de huidige meerderheid de mond vol heeft over ‘participatie’ – het is zelfs een aparte schepenbevoegdheid geworden – is die participatie blijkbaar niet nodig als het over de gemeenteraad gaat. Dat alleen was voor ons al voldoende om dit MJP niet goed te keuren.

Nu kregen we enkele dagen voor de definitieve beslissing moest genomen worden honderden bladzijden voornamelijk digitaal ter beschikking gestelde informatie over ons heen gestort, die geen enkele normale mens op zo’n korte tijd verwerkt kan krijgen, en al zeker niet als dat dan nog moet gecombineerd worden met een reguliere job elders.

Prioritaire acties?

Op papier kregen we in eerste instantie enkel een klein bundeltje met wat algemene info en toelichting over de zogenaamde ‘prioritaire’ acties. Wat dat laatste betekent is voor ons nog altijd niet duidelijk. Op de laatste commissievergadering financiën had blijkbaar ieder aanwezig lid van de meerderheid daar zowat zijn eigen interpretatie over. Vermits alleen over de prioritaire acties aan de gemeenteraad moet gerapporteerd worden, lijkt het ons toch belangrijk om de criteria te kennen die een prioritaire van een niet prioritaire actie onderscheiden. Wij zouden denken dat alles wat de routinematige dagdagelijkse werking overschrijdt daarvoor in aanmerking komt, maar blijkbaar is dat toch niet het geval. Zo zijn de nog te volgen fases in de dorpskernvernieuwing van Olen-Centrum blijkbaar niet prioritair. In Olen-Centrum zullen ze blij zijn dat te horen. Ook van de tweede beleidsdoelstelling – proactieve en gerichte hulp- en dienstverlening aan de meest kwetsbaren (grosso modo de hele OCMW-werking) – verdient blijkbaar geen enkele actie het predikaat ‘prioritair’.

Vertienvoudiging van de schuldenlast

Voor wie een beetje inzicht wil krijgen in de concrete beleidsintenties van dit bestuur zit er dus niets anders op dan het hele pakket van doelstellingen, actieplannen en acties – 465 in totaal – te doorworstelen. Uren tijdverdrijf gegarandeerd.

Wie daarvoor de moeite doet stuit we op een amalgaam van acties waarbij zo ongeveer alles wat denkbaar is op een hoop wordt gegooid.

Voor het overgrote deel is dit een voortzetting van acties die al in gang gezet waren onder het vorige bestuur. Daarnaast worden een hele hoop nieuwe ballonnetjes opgelaten, dikwijls zonder dat daar een kostprijs op geplakt wordt.

Dat laatste is natuurlijk een beetje te begrijpen want voor het nu al becijferde pakket zullen voor bijna 15 miljoen euro leningen moeten worden aangegaan.

Dat houdt gewoon een vertienvoudiging van de schuldenlast in.

Omdat we eind 2018 als toenmalige meerderheidspartij een financieel zeer gezonde gemeente hebben achtergelaten komt de gemeente daarmee nog niet onmiddellijk in de financiële problemen, toch niet als de rentevoeten laag blijven, maar een volgend bestuur zal onvermijdelijk dan wel de buikriem moeten gaan aanhalen.

Sommigen zullen zeggen dat de soep allicht niet zo heet zal gegeten worden als ze opgediend wordt en dat het uiteindelijk wel zal meevallen met het aantal leningen dat zal moeten aangegaan worden.

Nieuw gemeentehuis

Dat was inderdaad zo onder het vorige bestuur – waar overigens maar een fractie van het thans voorziene aantal leningen in het toenmalig MJP voorzien was. Het verschil met het vorig bestuur is echter dat er naast de klassieke gesubsidieerde grote investeringsprojecten in weg- en rioolinfrastructuur nu ook nog bijkomend de bouw van een niet gesubsidieerd nieuw gemeentehuis – voorlopig geraamd op net geen 6 miljoen euro – voorzien is. Daarvan is het toch de bedoeling, dachten we, dat het ook deze legislatuur effectief uitgevoerd wordt. We blijven positief kritisch tegenover dat project maar houden toch ons hart vast voor het kostenplaatje en het realiteitsgehalte van het hele dossier. Na de verkennende studies onder het vorig bestuur hebben we daar sinds de start van het nieuw bestuur immers totaal niets meer van vernomen.

Keuzes maken

En of dat nog niet genoeg is worden er nog tientallen andere acties bovenop gegooid, waarbij we het raden hebben naar de uiteindelijke kostprijs, los van het feit dat die allemaal met het bestaande personeelskader gewoon niet kunnen gerealiseerd worden.

Politiek bedrijven is keuzes maken. Die keuzes worden hier echter niet gemaakt. Er wordt van alles en nog wat beloofd. De gemeenteraad vond plaats een dag vóór Sinterklaas. Deze meerderheid gaat er echter van uit dat het elke dag van de legislatuur Sinterklaas zal zijn. Dat is gewoon volksbedrog.

Als we er nog een schepje bovenop mogen doen zouden we voorstellen om aan de 465 acties toch nog een 466stetoe te voegen. We zijn al langer vragende partij voor een objectief subsidiereglement voor de verdeling van de subsidies inzake de zogenaamde sociale geneeskunde (de ‘goede doelen’). Dat is het enige soort subsidies waar politieke willekeur nog altijd regeert. Tenzij we er in de overvloed van acties over gekeken hebben, is daar in dit MJP geen spoor van terug te vinden.

En dan misschien nog een 467ste met als naam: dit bestuur zal leren keuze maken. Dan kunnen er in ruil meteen 100 andere acties terug geschrapt worden en krijgen we misschien terug een realistisch verhaal.


LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *