Tractorsluis Roerdompstraat: meerderheid gemeenteraad negeert advies bevoegde commissie

Er was serieuze consternatie op de besloten gemeenteraadszitting van 6 mei, toen bleek dat de (nipte) meerderheid van de gemeenteraad inging tegen het advies van de bevoegde commissie om de tractorsluis in de Roerdompstraat af te schaffen. Die vraag kwam op tafel na een verzoek in die zin van een bewoner van de naburige Heibloem.

Op de – openbare – commissie van 9 maart, waarbij ook de indiener van het verzoek aanwezig was, bleek een duidelijke meerderheid van de leden voorstander te zijn van het afschaffen van de tractorsluis. Zowel de commissieleden van N-VA, O1 als die van sp.a waren van mening dat de tractorsluis moest verdwijnen. Zie als bewijs het bijgevoegd verslag daarover. Vooral het fors betoog van sp.a raadslid Joeri Janssens (lid van de Olens meerderheidscoalitie) vóór de afschaffing van de tractorsluis was daarbij opvallend.

We gingen er dan ook van uit dat het voorstel voor afschaffing op de gemeenteraad probleemloos zou goedgekeurd worden. N-VA, O1 en sp.a samen hebben immers een ruime meerderheid van 13 op 23 raadsleden. Tot na de stemming – in besloten zitting – ineens bleek dat er een nipte meerderheid tegen de afschaffing bleek te zijn. Blijkbaar is sp.a, die enkele jaren geleden op de gemeenteraad nog fors tegen de tractorsluis had gestemd, nu ineens voorstander geworden. Wat zich achter de schermen van de Olense meerderheidscoalitie heeft afgespeeld tussen 9 maart en 6 mei blijft een duistere kwestie.

Mogelijk zal men ons tegenwerpen dat wij destijds ook mee de tractorsluis goedgekeurd hebben. Wij zijn toen inderdaad schoorvoetend meegegaan, na de verzekering van de bevoegde schepen dat hij die beslissing grondig afgetoetst had bij de plaatselijke bewoners. Binnenskamers hebben wij toen echter al duidelijk laten blijken dat zo’n tractorsluis eigenlijk serieuze overkill is en mogelijk alleen maar de problemen zou verschuiven.

Dat is ondertussen ook gebleken. We zijn er ook van overtuigd dat de naburige bewoners van de Heibloemwijk die tractorsluis ondertussen liever kwijt dan rijk zijn.

We nemen het ook niet dat men ons zou verwijten geen oog te hebben voor de verkeersveiligheid als we tegen een tractorsluis zijn. Het is niet omdat er op die weg ooit een zwaar verkeersongeval is gebeurd dat een tractorsluis de enige oplossing voor meer verkeersveiligheid zou zijn. Eendimensionale, draconische ingrepen zoals deze, die niet passen in een duidelijke mobiliteitsvisie, leiden volgens ons zelfs tot het tegenovergestelde.

Tot slot toont de besluitvorming over dit punt aan hoe verschillend sommigen kunnen reageren naar gelang het om een openbare dan wel een besloten vergadering gaat. Dit experiment met een volledig besloten gemeenteraad is wat ons betreft dan ook niet voor herhaling vatbaar. Hoe ernstig de coronacrisis ook is, dat mag geen alibi zijn om de basisbeginselen van de gemeentelijke democratie zoals de openbaarheid van de besluitvorming buiten spel te zetten. Tal van andere gemeenten tonen aan dat ook in deze tijden openbare vergaderingen mogelijk zijn. We zien niet in waarom dat in Olen anders zou moeten zijn.


LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *