“Het nieuwe gemeentehuis wordt de strop van Olen”

Tijdens de gemeenteraad van 6 april hield ons gemeenteraadslid Jan Verhaert een uitgebreid betoog om meer klaarheid te scheppen rond het mysterie van het nieuw administratief centrum (NAC). Op het einde van zijn betoog lanceerde hij meteen een voorstel als naam voor dit nieuwe gemeentehuis: “De strop van Olen”.

“Het Geheim van Olen” was er al. Om meer inzicht te krijgen in het hele verhaal van het nieuw administratief centrum nam Jan de hele tijdslijn door waarin de achtergehouden nota van een van de ontwerpbureaus centraal stond. In deze nota stelt het ontwerpbureau zich ernstige vragen over de nut en impact van het NAC. Vrije inzage krijgen in dit dossier werd ons heel moeilijk gemaakt. Onze raadsleden kregen inzage op voorwaarde dat zij een geheimhoudingsdocument zouden tekenen. Dit impliceerde meteen dat we ook geen vragen mochten stellen over dit dossier tijdens de openbare gemeenteraad.

addendum

Pas na de definitieve toewijzing kreeg de oppositie vrije inzage in het document. Het bleek te gaan om een addendum dat werd toegevoegd aan het locatieonderzoek. Hierin doet het bureau een zeer belangrijke bijsturing van zijn eerdere conclusies die de basis vormden tot de selectie- en gunningsleidraad. Het bureau stelt dat één centraal administratief naast de kerk niet langer verantwoord is. Deze informatie werd niet meegedeeld aan de gemeenteraad. Nochtans had deze nota een discussie kunnen teweeg brengen in de gemeenteraad die tot andere inzichten zouden leiden.

“De gemeenteraad is een koffiekransje geworden waarbij we enkel nog mogen spreken over de verplichte nummertjes. De belangrijkste punten over het belangrijkste dossier van deze legislatuur worden niet op de gemeenteraad gebracht.” stelde Jan tijdens zijn betoog. Een discussie over de geheime nota werd tijdens de gemeenteraad van maart nog afgeblokt. Enkele dagen later vertelde de burgemeester zelf hierover in de krant en de regionale televisie.

groene long verdwijnt

Met dit interview werd ook meteen een charmeoffensief gestart. De meerderheid verspreidde een oogstrelend beeld van een modern open gebouw. Wat echter verborgen bleef op deze foto maar wel duidelijk zichtbaar is op de maquette in het gemeentehuis, is dat achter dit mooi beeld nog een gebouw staat. Kort gezegd: de unieke groene long, zo ingekleurd sinds 1866, wordt volgebouwd. Dit is een kaakslag voor het klimaatplan en voor de inspanningen van onze klimaatmakers. De groene vertegenwoordiging binnen het schepencollege laat hier een kans liggen.

Intussen is ook de raming van 6,35 miljoen opgelopen tot 9,3 miljoen. Met de huidige crisis voorspellen wij dat deze kost nog verder zal oplopen, geld dat uiteindelijk bij de Olenaar zal gehaald worden.

Voor ons is het duidelijk dat deze geheime nota essentieel was in het dossier. We begrijpen nu ook waarom deze geheim moest blijven tot na de definitieve toewijzing. Waardevol groen wordt opgeofferd. Maar oordeel vooral zelf of dit prestigeproject de strop van Olen wordt.

maquette nieuw administratief centrum

maquette nieuw administratief centrum


LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.