Olen sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

Het lokaal bestuur Olen treedt toe tot de Statiegeldalliantie. Die organisatie spoort de regering aan om statiegeld in te voeren op alle petflessen en blikjes om zo zwerfvuil te vermijden. Ook onder meer de gemeenten Vorselaar, Westerlo en Laakdal zijn aangesloten bij de alliantie.

De strijd tegen zwerfvuil kost de Vlaamse gemeenten handenvol belastinggeld. Uit een recent onderzoek van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) blijkt dat er in Vlaanderen jaarlijks zo’n 155 miljoen euro wordt uitgegeven aan het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfvuil. Zo’n 40% van al dat zwerfvuil bestaat uit blikjes en plastic flessen. Om dit percentage terug te dringen, verzamelen maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties zich in de Statiegeldalliantie om een gezamenlijk geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic flessen te laten horen richting de Nederlandse en Belgische regeringen. Ook het lokaal bestuur Olen sloot zich onlangs aan bij de Statiegeldalliantie.

Voordelig voor milieu, lokaal bestuur en inwoners

“Wekelijks zetten verschillende vrijwilligers zich in om onze dorpskernen zwerfvuilvrij te maken. Toch blijft zwerfafval, net zoals in vele gemeenten, een gekend probleem in Olen”, vertelt Marc Verhulst, schepen van milieu. “Daarom pleiten we in Olen voor een structurele aanpak en staan wij als gemeentebestuur mee achter de invoering van statiegeld. Deze invoering zal ervoor zorgen dat het merendeel van lege blikjes en flesjes terug wordt ingeleverd en niet als zwerfvuil eindigt. Daarnaast kan PET-plastic en aluminium zo meer en beter gerecycleerd worden wat het milieu enorm ten goede komt en worden de opruimkosten voor het lokaal bestuur en bijgevolg onze inwoners teruggedrongen. Het principe van statiegeld past ook perfect in het plan ‘Olen 2020’, waarbij we als lokaal bestuur tegen 2020 de CO₂-uitstoot met minstens 20% wil verminderen ten opzichte van 2011.”

Beloonsysteem

Het principe van statiegeld is eenvoudig: bovenop de prijs van een plastic fles of blikje betaal je bij aankoop bijvoorbeeld 0,25 euro statiegeld. Die 0,25 euro krijg je volledig terug op het moment dat je de lege verpakking via een automaat of winkelbalie terugbrengt. Het is dus geen belasting. “Door statiegeld in te voeren, willen we inwoners belonen die het vuil niet op de grond gooien. Zij krijgen immers een deel van hun aankoopgeld terug. Als er mensen zijn die toch vervuilen, kunnen anderen het initiatief nemen om het vuil op te rapen en zelf terug te brengen. Het geld is dan ook voor de opruimers”, besluit Marc Verhulst.


LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *