RUP Olen-Centrum – definitieve aanvaarding

Op 5 maart 2014 is het RUP Olen-Centrum voor de vijfde keer voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd, na drie openbare onderzoeken en drie infosessies voor de bevolking. Als we van een ‘gedragen’ beslissing spreken dan moet het wel de deze zijn.

Bij het laatst gevoerde openbaar onderzoek werd geen enkel bezwaarschrift meer ingediend. Alle adviezen, in het bijzonder ook die van de GECORO, zijn positief.

Eigenlijk was dat ook al het geval bij het vorige onderzoek. Alleen had men toen bij de provincie vastgesteld dat er een miniem verschil bleek te bestaan tussen de analoge versie en de digitale versie van het dossier, wat theoretisch de rechtszekerheid in het gedrang kon brengen. Om niets aan het toeval over te laten, hebben we er de voorkeur aan gegeven om heel de procedure opnieuw op te starten, ook al om bij iedereen goed te laten doordringen wat de concrete draagwijdte is van dit RUP.

Dit is immers een zeer belangrijk RUP met een uitgesproken visie op de dorpskern van Olen-Centrum, een dorpskern die – en dat wordt allicht nog te weinig beseft – vrij uniek is in Vlaanderen. Vooral de indeling van de gebouwen in vijf categorieën, die elk hun eigen kenmerken en van daaruit ook toekomstmogelijkheden hebben, is hier zonder meer vernieuwend. Zelfs al voor de definitieve inwerkingtreding hebben de algemene voorschriften van dit RUP hun meerwaarde al bewezen. Daarbij denk ik in het bijzonder aan de verbouwing van de vroegere Zwarte Stier op de hoek Dorp-Drogebroodstraat, waarbij weliswaar na enige discussie al rekening gehouden is met de uitgangspunten dit RUP. Van een ongeïnspireerd appartementencomplex zonder meerwaarde voor de dorpskern in de eerste ontwerpfase is dit project geëvolueerd naar een mooi gebouw waarbij op een hedendaagse manier verwezen wordt naar het historisch karakter van het oorspronkelijk gebouw. Een tweede voorbeeld is het VLABO-project in het binnengebied Woestijnroos-Bremmeken, waar een wedstrijdjury recent gekozen heeft voor het project dat het dichtst aansluit bij de voorwaarden van dit RUP, ook weer met oog voor het historisch karakter van de dorpskern.

Op enkele technische details na is wat thans voorligt volledig identiek aan de versie die de gemeenteraad al eerder goedgekeurd had.

Het uitgangspunt blijft het respect voor de geschiedenis en het typische dorpskarakter met behoud van waardevolle gebouwen, gehelen, pleinen, straten en doorsteken, met verbouwingsmogelijkheden die het historisch dorpskarakter respecteren, en met het creëren van een aangename ruimte met respect voor het verleden en het groene karakter van het dorp. Met dit RUP willen we Olen Centrum verder uitbouwen tot een hedendaagse, dynamische kern met mogelijkheden voor de toekomst. Dat er voor de tweede keer op rij geen bezwaren meer zijn binnengekomen, wijst er op dat dit besef stilaan algemeen is doorgedrongen.

Marc Verhulst
Schepen van Ruimtelijke Ordening

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *