Definitieve aanvaarding RUP Weeën – keuze voor een waardevol landschapspark met vier woonclusters

Na de voorlopige aanvaarding op de gemeenteraad van 3 september 2014 werd het RUP Weeën definitief aanvaard op de gemeenteraad van 1 april.

Dit RUP heeft een hele voorgeschiedenis.

Op 30 juni 2010 al had de gemeenteraad de lastvoorwaarden vastgelegd voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) woonuitbreidingsgebied Weeën ter uitvoering van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), waarin vastgelegd is dat het betrokken gebied vooral herbestemd moet worden als landschapspark, met ondergeschikt nog enkele stukken woonreserve, naast een belangrijke recreatiecluster.

Het eerste ontwerp dateert nog uit de vorige legislatuur maar om diverse reden hebben we dit over de gemeenteraadsverkiezingen moeten tillen.

Vergeleken met het oorspronkelijk ontwerp waren bij het ontwerp van september 2014 twee belangrijke bijsturingen zijn van belang:

1. de ontsluiting van de recreatieve cluster via Kattebos en Voortkapelseweg i.p.v. de Oosterwijkseweg.
2. Principe van de totaalontwikkeling per cluster, wat betekent dat elk van de 4 voorziene woonclusters maar kan ontwikkeld worden samen met het omliggend landschapspark zodat de kosten en opbrengsten gezamenlijk over alle betrokken eigenaars verdeeld worden en er dus niemand benadeeld wordt.

Na de gemeenteraad van september 2014 werd een openbaar onderzoek georganiseerd samen met een informatiesessie op 17 november 2014, die op een zeer constructieve manier is verlopen.

Nadien zijn er nog wel een aantal bezwaarschriften ingediend, wat ook in de lijn van de verwachtingen lag. Bij heel wat mensen leeft blijkbaar nog steeds het idee dat woonuitbreidings-gebied eigenlijk gewoon woongebied is, wat uiteraard niet het geval is. Het was dan ook te verwachten dat nogal wat eigenaars in hun verwachtingen teleurgesteld zouden zijn.

Samen met de ondertussen binnengekomen adviezen van diverse instanties zijn alle bezwaren uitvoerig besproken op de gecoro van 17 februari 2015. Die commissie heeft haar taak bijzonder ernstig genomen en heeft alle bezwaren uitvoerig gemotiveerd weerlegd. De gecoro achtte slechts enkele kleinere bijsturingen en correcties nodig, zodat het basisontwerp van september 2014 grotendeels kon behouden worden.

De gemeenteraad heeft zich volledig aangesloten bij het advies van de gecoro en zich de inhoud ervan eigen gemaakt. Het zou overigens van veel pretentie getuigen indien we dat uitvoerig advies zomaar naast ons zouden neergelegd hebben.

Na de definitieve aanvaarding door de gemeenteraad zal nog een goedkeuring door de deputatie moeten volgen, maar vermits de deputatie al een gunstig advies verleend had, ligt het in de lijn van de verwachtingen dat die goedkeuring geen problemen zal opleveren.
Marc Verhulst (O1)
Schepen van Ruimtelijke Ordening

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *