Jaarrekening 2015 met super positieve resultaten

Na enkele wat minder gemakkelijke jaren in het kader van de overgang naar BBC (hoewel dat laatste ook relatief is, want echte financiële problemen zijn er nooit geweest) zitten we met de Olense gemeentefinanciën nu terug volledig op het goede spoor, met een positief resultaat op kasbasis van 4.833.847 euro. Ter vergelijking: vorig jaar was dat 1.992.624 euro, het jaar daarvoor 691.420 euro.
Daarmee is alvast het eerste criterium om de financiële gezondheidstoestand van de gemeente te beoordelen positief.
Het tweede criterium is de autofinancieringsmarge. Dat criterium houdt in dat de exploitatieont-vangsten moeten volstaan om de exploitatie-uitgaven en de interesten en aflossingen van de leningen te financieren. Met een positieve autofinancieringsmarge van 3.362.806 euro doen we het spectaculair veel beter dan wat minimaal vereist wordt. Ook hier ter vergelijking: vorig jaar was dat bedrag 1.217.903 euro, het jaar daarvoor 833.814 euro. Zelfs als we rekening houden met het feit dat de autofinancieringsmarge voor 2015 als gevolg van de boekhoudkundige verwerking van kapitaalsverhogingen van de intercommunales IKA en IVEKA wat kunstmatig opgefleurd is, blijft de vaststelling dat de autofinancieringsmarge meer dan dubbel zo hoog is als de vorige jaren.
Over de ganse lijn super positieve resultaten dus.centen-in-evenwicht
Het positief resultaat heeft meerdere redenen. Zo denk ik aan de financiële kosten van de leningen die met ruim 200.000 euro verminderd zijn vergeleken met het voorgaande jaar. Of aan de eindelijke doorstorting van subsidies voor rioleringsprojecten die al ettelijke jaren achter de rug zijn (Veldstraat-Meren en Larumseweg). Ook de belastingdoorstortingen vielen iets beter uit dan verwacht. Daarnaast zijn er nog heel wat grote investeringsprojecten opgestart, en zelfs al grotendeels afgewerkt zoals Heibloem-De Bleek, maar de uitgaven daarvan werden nog niet verrekend in 2015.
Het positief resultaat is uiteraard in belangrijke mate ook te danken aan het feit dat de exploitatie-uitgaven in het algemeen een stuk lager liggen dan aanvankelijk begroot. Dat laatste betekent zeker niet dat er eigenlijk niet veel meer zou uitgevoerd worden. Van de oorspronkelijk voorziene operationele uitgaven is uiteindelijk nog 91 % uitgevoerd. Het heeft wel grotendeels te maken met het voorzichtigheidsprincipe waar bij het budgetteren nog steeds van uit gegaan wordt, én met het zuinigheidsprincipe dat nu wel goed ingeburgerd is bij het verrichten van de uitgaven. Ondertussen is bij alle gemeentediensten doorgedrongen dat niet meer uitgegeven wordt dan strikt noodzakelijk is. Het gevolg is dan ook een meer dan mooi positief resultaat op de exploitatie.
Die mooie resultaten doen uiteraard deugd. Met het voorliggend positief resultaat op kasbasis en de hoge autofinancieringsmarge beschikken we nu toch wel over een bijzonder stevige financiële buffer, die ervoor moet zorgen dat eventuele toekomstige minder gunstige evoluties zonder al te veel problemen zullen kunnen opgevangen worden. Wat dat betreft kunnen we de toekomst vrij positief tegemoet kijken.

Marc Verhulst
Schepen van Financiën

marc-verhulst-min

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *