Budgetwijziging – aanpassing meerjarenplan: financiën blijven in evenwicht ondanks ongehoorde financiële claims vanwege hogere overheden

Klassiek hebben we net voor de zomer een budgetwijziging waarbij het resultaat van de rekening mee in het budget en de meerjarenplanning verwerkt wordt. Daarnaast wordt met deze budgetwijziging gevolg gegeven aan de opmerkingen van de toezichthoudende overheid n.a.v. de goedkeuring van het oorspronkelijk budget 2014 en de meerjarenplanning 2014-2019. Die opmerkingen hebben betrekking op verkeerde boekhoudkundige sleutels die voor een aantal posten zouden gebruikt zijn. Financieel is heel die operatie neutraal, maar administratief zorgde dat toch voor heel wat werk op de financiële dienst om een en ander versleuteld te krijgen volgens de wensen van de hogere overheid. Overigens is het merkwaardig dat die opmerkingen nu pas gemaakt worden. We zijn immers al sinds 2012 met dit systeem aan het werken zonder dat de hogere overheid het daarvoor nodig achtte om aanpassingen te vragen.
Budgettair absoluut niet neutraal is de totaal onvoorziene herberekening van de brandweerbijdragen 2007 – 2011 door de ‘hogere’ overheid, als gevolg waarvan nu ineens 558.295,88 euro van de rekening zal verdwijnen. Dit is gewoon een aanfluiting van behoorlijk bestuur. Iets minder spectaculair maar eigenlijk even grof is de vaststelling dat we nu ineens roerende voorheffing moeten gaan betalen (10.800 euro) op de zogenaamde roerende inkomsten uit marktgelden, kermisgelden en concessies. Met de inkomsten die we daar uit halen kunnen we zelfs de uitgaven die daartegenover staan niet altijd dekken. Als het de bedoeling is van de belastinginspectie om alle kermissen, markten en terrassen uit het straatbeeld te laten verdwijnen, dan zijn ze alleszins goed bezig. Ongelofelijk dat zoiets in een moderne rechtsstaat mogelijk is. Om het verhaal te vervolledigen kan hier ook nog even melding gemaakt worden van de onaangekondigde beslissing van de Vlaamse overheid om te snoeien in de subsidies voor de mina-werkers (-14.300 euro).
Evenmin budgettair neutraal is de beslissing om de nieuwe kleuterschool van De Kriebel een jaar vroeger dan voorzien aan te kopen. Ter herinnering: de nieuwe kleuterschool is gerealiseerd via een zogenaamde PPS-constructie, waarbij de projectontwikkelaar verantwoordelijk was voor het concept, de bouw en de financiering, en waarbij de gemeente pas na 2 jaar het gebouw zou aankopen in de hoop dat daartegen de beloofde subsidiëring van de Vlaamse overheid rond zou zijn. Ondertussen zouden we het gebouw huren voor een bedrag van 193.632 euro per jaar. Dank zij het onverdroten lobbywerk van onze onlangs gepensioneerde vorige gemeentesecretaris Jos Vervoort is het dossier zelfs een jaar vroeger dan voorzien op het subsidieprogramma gekomen, zodat we in de gelegenheid komen om het gebouw ook een jaar vroeger dan voorzien aan te kopen. De betrokken projectontwikkelaar is bereid gevonden om daar op in te gaan. Dat levert ons een besparing van een kleine 200.000 euro op. En nu maar hopen dat de beloofde subsidies ook echt binnenkomen.
Op korte termijn zorgen de diverse ingrepen ervoor dat de financiële situatie iets minder florissant wordt. Het exploitatieresultaat en het resultaat op kasbasis blijven positief maar de autofinancieringsmarge wordt licht negatief. Als we dan de meerjarenplanning bekijken zien we dat er op iets langere termijn eigenlijk geen enkel probleem is. Vanaf 2015 verbetert het exploitatieresultaat terug fors en blijven zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge voor de hele planningsperiode positief.

Marc Verhulst
Schepen van Financiën

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *