Budget 2016 + aangepast meerjarenplan 2014-2019: hard werken op een gezonde financiële basis

Het budget 2016 levert geen supergrote verrassingen op. Het gaat hier grotendeels over de uitvoering van het meerjarenplan 2014-2019 zoals dat eind 2013 werd vastgelegd.
Uiteraard zijn er wel enkele aanpassingen en nieuwigheden. Zo is de personeelsimpact van de nieuwe organisatiestructuur gemeente/OCMW al wel verwerkt in de cijfers, maar de huisvestingsproblematiek van het personeel nog niet, omdat we dat laatste willen kaderen in de ruimere discussie rond het volledige gemeentelijk patrimonium. Het nieuwe ICT-beleidsplan, met een financieel plaatje van 1,8 miljoen euro exclusief btw gespreid over vijf jaar, vermeerderd met de inzet van een extra voltijdse medewerker op B niveau, is ook verwerkt in de voorliggende cijfers.
Een niet onaanzienlijke impact heeft ook de verschuiving van fase 2 van de dorpskernherinrichting van Olen-Centrum van 2019 naar 2017 (gecombineerd met de verschuiving van de belangrijkste kosten van fase 1 van 2015 naar 2016). Voor fase 2 gaat het toch over een uitgave van ruim 3,8 miljoen euro, weliswaar ook met een investeringsontvangst van ruim 1,8 miljoen. Als we aan de bevolking vragen om mee te denken over de herinrichting van het dorp, is het natuurlijk essentieel dat we voor de uitvoering de nodige budgetten voorzien. Dat betekent natuurlijk niet dat in 2017 alles ook al zal uitgevoerd zijn. 2017 belooft alleszins een bijzonder zwaar investeringsjaar te worden, want dan is ook de start voorzien van de rioleringswerken van Geelseweg en aangrenzende straten (voor een uitgave van net geen 3,6 miljoen en een investeringsontvangst van ruim 2,2 miljoen), terwijl ook de restauratie van de pastorie van Olen-Centrum voorlopig voor dat jaar ingepland wordt. Voor 2019 komt er dan het rioleringsproject Dr. Luyckxstraat, Spendijk en Haanheuvel nieuw bij met een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro (en een investeringsontvangst van 650.000 euro).
Specifiek voor 2016 is er het nieuwe rioleringsproject van de Spoorwegstraat voor het eerder bescheiden bedrag van 220.000 euro, met een investeringsontvangst van 100.000 euro. Een belangrijke missing link wordt het nieuwe fietspad langs de Industrielaan tussen de Honingstraat en de sluizen (uitgave van 200.000 euro met een subsidie van 90.000 euro). Die investering sluit overigens nauw aan bij één van de projecten van de Olendag van 13 juni om de zachte verbindingen tussen de verschillende dorpskernen te verbeteren. Ook vermeldenswaard in hetzelfde genre zijn het nieuwe voetpad Melkerijstraat, het nieuwe fietspad talud brug Sint-Jozef-Olen, en de vernieuwing van de voetpaden Boekel en Oevelseweg. Ook aansluitend bij de projecten van de Olendag zijn de voorziene realisaties van volkstuintje in de Kapellekensstraat en de Wilgenstraat. Hetzelfde geldt voor een verhoging van de budgetten voor de jaarlijkse buitenspeeldag. Wat het AGB betreft is het grootste deel van de investeringssubsidie bestemd voor de vernieuwing van de verwarmings- en warm waterinstallatie van de sporthal (200.000 euro).
Bij dat alles blijven zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge, de twee toetsstenen voor een gezond financieel beleid, over de hele planperiode positief. Het resultaat op kasbasis vertoont geen grote overschotten, maar dat is ook nergens voor nodig. Belangrijker is dat er een gezond overschot is op de exploitatie(het verschil tussen de uitgaven en ontvangsten van de dagdagelijkse werking) en dan stellen we vast dat die overschotten een stuk groter zijn geworden dan voorzien in het oorspronkelijk meerjarenplan. Dat zorgt er ook voor dat de autofinancieringsmarge over de hele planperiode heel wat ruimer is geworden dan in het oorspronkelijk meerjarenplan, wat betekent dat we financieel beter tegen een stootje zullen kunnen dan oorspronkelijk voorzien.
Voor sommigen zal het nooit goed zijn, maar het voorgaande toont, denk ik, duidelijk aan dat er in Olen op een gezonde financiële basis hard gewerkt wordt, en dan heb ik het nog niet gehad over het bruisend cultureel en verenigingsleven dat onverminderd verder gezet wordt. Ik kan ook niet nalaten nogmaals op te merken dat we dat allemaal blijven doen tegen zeer bescheiden belastingvoeten, zeker in vergelijking met de meeste andere gemeenten in Vlaanderen.Marc Verhulst
Schepen van Financiën

marc-verhulst-min

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *