Start werken windpark Umicore Olen

In een brief aan het schepencollege laat Wind4Flanders weten dat het eerstdaags start met de bouw van het eerder aangekondigde windmolenpark op de terreinen van Umicore en Aurubis langs de Watertorenstraat in Olen.
In eerste instantie gaat het om voorbereidende werken die nog in februari opgestart worden. De oprichting en montage van de wieken zijn voorzien vanaf juli 2016 en het einde van de werken omstreeks december 2016.
Het gaat hier om een windpark van vier turbines met een vermogen van elk 3,5 MW (in principe voldoende om 9.230 gezinnen van elektriciteit te voorzien – in dit geval zal de energie wel volledig afgenomen worden door Umicore en Aurubis) en een hoogte van net geen 200 meter, zijnde 140 meter van de mast vermeerderd met 58,5 meter van de wiek.
Als gemeente participeren we mee in het nieuwe windpark via de financieringsintercommunale IKA voor net geen 200.000 euro.
Ook de Olense burgers zullen de gelegenheid krijgen om mee te participeren via de coöperatieve vennootschap Electrabel CoGreen cvba voor een bedrag van maximum 2.500 euro per persoon. In het najaar van 2016 zal daarvoor een projectoproep plaatsvinden.
Daarmee staat het derde windmolenpark op Olens grondgebied in de steigers, na de windmolenparken op Lammerdries (ruim een jaar operationeel) aan de Olense sluizen (in de fase van de eindafwerking). Normaal gezien zou in de loop van het jaar nog een vierde en laatste windpark moeten volgen tussen het Albertkanaal en de E313 (daarvoor zijn zeven turbines vergund).
Als alle op het Olense grondgebied voorziene windturbines operationeel zijn, zullen ze zorgen voor een elektriciteitsproductie die bijna 24.000 gezinnen van energie kan voorzien. Dat is bijna het vijfvoudige van de Olense bevolking. Als we dan nog de recente waterkrachtcentrale aan de Olense sluizen in rekening brengen, is het niet echt overdreven te stellen dat Olen zowat het centrum van hernieuwbare energie in Vlaanderen wordt.

Marc Verhulst
Schepen van milieu

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *