Overeenkomst voor 6 windturbines op Lammerdies goedgekeurd

Gemeenteraad 8 mei 2013

Windturbines in aantocht

Hoewel de beleidsplanning voor de volgende zes jaar nog niet afgerond is, lijdt het geen enkele twijfel dat het begrip ‘duurzaamheid’ daarbij één van de sleutelwoorden zal zijn, waarbij het de duidelijke intentie is om op termijn te evolueren naar een klimaatneutrale gemeente.

De ondersteuning van de realisatie van één of meerdere windmolenparken is daarvan één van de elementen.

Wat dat betreft zijn we al geruime tijd bezig om de mogelijkheden op dat vlak te onderzoeken. Tegelijk stellen we vast dat nogal wat projectontwikkelaars hun oog hebben laten vallen op meerdere terreinen op Olens grondgebied om daar windturbines neer te planten. In het kader van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan hebben we ondertussen een toetskader uitgewerkt voor de mogelijke inplantingsplaatsen van dergelijke turbines. Tegelijk proberen we de verschillende projectontwikkelaars rond tafel te krijgen om hun soms nogal uiteenlopende projecten en visies op één lijn te krijgen.

Voor één van de in ons toetskader mogelijke inplantingsplaatsen – ten noorden van het Albertkanaal – hebben we nu een doorbraak gerealiseerd. Het gaat om een gemeentegrensoverschrijdend project op het bedrijventerrein Lammerdries, waarbij naast de gemeente Olen ook de stad Geel en IOK als lokale besturen betrokken zijn. De projectontwikkelaars Geo-groep nv en W-Kracht nv hebben de handen in elkaar geslagen om op dat bedrijventerrein zes windturbines op te richten. De noodzakelijke vergunningen zijn daarvoor ondertussen afgeleverd.

Twee windturbines zullen opgericht worden op het grondgebied van de gemeente Olen, vier op het grondgebied van de stad Geel.

Op de gemeenteraad van Olen van 8 mei werd een overeenkomst goedgekeurd waarbij een en ander geformaliseerd wordt. Voor de twee betrokken gemeenten wordt een eenmalige vergoeding van 55.000 euro per op te richten turbine voorzien. IOK krijgt een eenmalige vergoeding van in totaal 70.000 euro. Daar komt nog een jaarlijkse vergoeding bij van 2.500 euro voor de gemeente Olen voor het recht van overdraai op een deel van de openbare weg Hagelberg. Ook IOK krijgt een jaarlijkse vergoeding van 1.500 euro voor het recht van overdraai over percelen die haar eigendom zijn. Daarnaast is het de bedoeling om de groene stroom van de zes windturbines binnen de wettelijke mogelijkheden in eerste instantie voor de industriële noden van de lokale bedrijven aan te wenden.

Met dit dossier zetten we een belangrijke stap in de richting van klimaatneutrale gemeente. Hopelijk levert het inspiratie voor initiatieven op de andere mogelijke inplantingsplaatsen (zuiden Albertkanaal en Kempisch kanaal).

Marc Verhulst (O1)

Schepen van leefmilieu

LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *