Ontbinding AGB: meerderheid volgt uiteindelijk eerder door O1 en N-VA ingenomen standpunten

In juni 2005 had het lokaal bestuur Olen onder impuls van O1 een autonoom gemeentebedrijf (AGB) opgericht. Het AGB ontstond naar aanleiding van de vernieuwing van de toenmalige parochiezaal De Vrede.

De keuze om een AGB op te richten bood daarbij een aantal voordelen. Aan de hand van een 15-jarige leasingovereenkomst met het AGB slaagde het lokaal bestuur erin een kost van meer dan 200.000 euro te besparen.

Aan het AGB werd ook het beheer van de sporthal en domein Teunenberg toevertrouwd. Dat was op dat moment het beste organisatiemodel omdat het AGB omwille van de aanwezige autonomie sneller beslissingen kon nemen met betrekking tot de verdere uitbouw.

Ook diverse investeringen in de sporthal leidde aan de hand van btw-optimalisatie tot een besparing van 170.000 euro. Een bedrag dat zonder tussenkomst van het AGB wel moest betaald worden.

Als gevolg van gewijzigde regelgeving was de laatste jaren het vet wat van de soep. Vorig jaar werd dan ook aan een gespecialiseerd advocatenbureau de opdracht gegeven om een gedetailleerde en objectieve evaluatie te maken van het AGB.

Conclusie van die studie was dat het AGB zowel naar taakinvulling als financieel niet meer interessant was voor de huidige werking van het lokaal bestuur.

Toen O1 samen met N-VA het punt op de gemeenteraad van november 2018 agendeerde, stemde CD&V merkwaardig genoeg tegen de ontbinding. Aanvankelijk volgde sp.a ons zodat uiteindelijk een meerderheid voor de ontbinding koos. De beslissing tot ontbinding kon echter pas uitwerking krijgen nadat ook de raad van bestuur van het AGB eenzelfde standpunt had ingenomen. Toen het punt op de raad van bestuur van december 2018 ter sprake kwam bleek de vertegenwoordiger van sp.a ineens in geen velden of wegen meer te bekennen. Bij sp.a had men ondertussen ontdekt dat ze de tak aan het afzagen waren waar ze zelf op zaten. Bij de postjesverdeling van de nieuwe meerderheid na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober bleken de mandaten in het AGB immers mee een prominente plaats in te nemen. Vermits O1 en N-VA op dat ogenblik samen een meerderheid hadden in de raad van bestuur werd de ontbinding toch definitief.

Op de gemeenteraad van 6 februari kon men dan ook niet anders dan die ontbinding bekrachtigen en de vereffenaars aanstellen. Het is dan ook zeer merkwaardig dat de huidige meerderheid nu ineens laat uitschijnen dat zij de bedenkers zijn van het ontbindingsverhaal. Het kan verkeren.


LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

1 reacties op “Ontbinding AGB: meerderheid volgt uiteindelijk eerder door O1 en N-VA ingenomen standpunten

  1. mia van dionant op

    Dank voor heldere tekst

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *