Budget 2017 en aangepaste meerjarenplanning 2014-2019

Het budget 2017 levert geen supergrote verrassingen op. Het gaat hier grotendeels over de uitvoering van het meerjarenplan 2014-2019 zoals dat eind 2013 werd vastgelegd.

Wel zijn er een aantal verschuivingen die maken dat 2017 met een investeringsbudget van ruim 6 miljoen euro een bijzonder druk investeringsjaar belooft te worden. De herinrichting van de doortocht door Olen-Centrum en de volledige vernieuwing van de Geelseweg en omliggende straten zijn daarbij de grootste projecten. Daar bovenop is ook het oorspronkelijk in 2019 voorziene rioleringsproject Dr. Luyckxstraat, Spendijk en Haanheuvel ondertussen met twee jaar vervroegd, terwijl een aantal kleinere projecten zoals fietspad Industrielaan en fietspad talud brug St.-Jozef-Olen verschoven werden van 2016 naar 2017. Voor projecten waarvoor we afhankelijk zijn van een andere overheid, zoals de geluidsschermen langs de E313, houden we de druk op de ketel door alvast ons financieel aandeel, geraamd op 350.000 euro, in het budget te voorzien. Mede dank zij de gezonde financiële startbasis waarover we kunnen beschikken zullen we voor al die investeringen normaal maar 900.000 euro moeten lenen.

Vermits alles uiteraard in één jaar niet zal kunnen uitgevoerd worden, werden we wel genoodzaakt om projecten als de restauratie van de pastorie van Olen-Centrum, waarvoor de subsidie ondertussen is toegezegd, te verschuiven naar 2019. Dat betekent dat ook de komende jaren onvermijdelijk nog drukke investeringsjaren zullen worden.

Hierboven gaat het enkel over de investeringen, maar uiteraard worden ook de acties uit de dagelijkse exploitatie, die in belangrijke mate betrekking hebben op cultuur en verenigingsleven, onverminderd verder gezet zoals voorzien in de oorspronkelijke meerjarenplanning.

Bij dat alles blijven zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge, de twee toetsstenen voor een gezond financieel beleid, over de hele planperiode positief. Het resultaat op kasbasis vertoont geen grote overschotten, maar dat is ook nergens voor nodig. Belangrijker is dat er een gezond overschot is op de exploitatie(het verschil tussen de uitgaven en ontvangsten van de dagdagelijkse werking) en dan stellen we vast dat die overschotten een stuk groter zijn geworden dan voorzien in het oorspronkelijk meerjarenplan. Dat zorgt er ook voor dat de autofinancieringsmarge over de hele planperiode heel wat  ruimer is geworden dan in het oorspronkelijk meerjarenplan, wat betekent dat we financieel beter tegen een stootje zullen kunnen dan oorspronkelijk voorzien.

Ik kan ook niet nalaten nogmaals op te merken dat we dat allemaal blijven doen tegen zeer bescheiden belastingvoeten, zeker in vergelijking met de meeste andere gemeenten in Vlaanderen.

Marc Verhulst (O1)
Schepen van Financiën
profielfoto-marc-verhulst


LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *