Aankoop gronden voor bebossing Ven

Onlangs kregen we het aanbod voor de aankoop van een aantal gronden, deels bebost en deels onbebost, in het projectgebied van het RUP Ven, dat onderdeel uitmaakt van de ‘Groene Centrum-Gordel’. Gelukkig viel dat aanbod samen met een projectoproep in het kader van het bossencompensatiefonds van de Vlaamse overheid.

Concreet gaat het over gronden, deels bebost en deels niet bebost, met een oppervlakte van in totaal 18.400 m². De waarde van die gronden wordt geschat op 40.000 euro. Daar zou een subsidie tegenover staan van 11.330 euro.

Bedoeling is om naast het bebossen van de thans niet beboste percelen de naaldhoutaanplantingen in de beboste percelen om te vormen tot meer toegankelijke loofhoutaanplantingen met een hogere ecologische belevingswaarde. Bedoeling is ook om een beheersplan op te stellen in samenwerking met ANB en de Bosgroep Zuiderkempen en een padenstructuur te voorzien zodat het gebied toegankelijk wordt. Ook de inrichting van een speelbos zit in de planning. De aanplanting en de beheerswerken zullen zoveel mogelijk uitgevoerd worden door zogenaamde doelgroepmedewerkers (de vroegere minawerkers), waar de gemeente al ettelijke jaren gebruik van maakt.

Daarmee kan 7 jaar na de goedkeuring het RUP Ven, met als belangrijkste principes een dichte groenbuffering naar de E313 en de N152 en een doorwaadbaar multifunctioneel groengebied in het hart, hopelijk eindelijk concreet uitgevoerd worden.

Marc Verhulst (O1)
Schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu
profielfoto-marc-verhulst


LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *