O1 vreest dat verenigingen en vrijwilligers uit de boot vallen

De Olense gemeenteraad stemde over de hervorming van de verschillende adviesraden. Voor de O1-fractie komt die hervorming alvast veel te vroeg. Het schepencollege kwam nog niet naar buiten met een visie op het beleid, maar reorganiseert vandaag al wel de verschillende adviesraden. Bovendien verwijst het bestuur naar een evaluatie die de huidige raadsleden niet te zien kregen.

Het college besliste eenzijdig over het opheffen van enkele adviesraden zonder enig overleg met deze raden. “De vrijwilligers die zich hier maandelijks voor hebben ingezet worden nu koudweg aan de kant gezet.” zegt Riet Smits.

Wat de voormalige cultuurschepen nog het meest tegen de borst stoot is dat de verenigingen niet langer de kans krijgen te participeren in het beleid. “Tot vorige legislatuur was er de algemene cultuurvergadering en een cultuurraad. Ook de sportraad werd op eenzelfde manier georganiseerd. Vandaag wil men beide raden laten opgaan in één vrijetijdsraad. Maar een algemene vergadering wordt er niet meer georganiseerd. Daardoor vrezen we dat in realiteit veel verenigingen niet meer gehoord zullen worden door dit bestuur”.

Steve Janssens verwondert zich over de afschaffing van de mobiliteitsraad, zeker met heel wat mobiliteitsvraagstukken die vandaag op tafel liggen. “De mobiliteitsraad zou net de plek kunnen zijn waar een draagvlak kan gecreëerd worden voor de moeilijke mobiliteitsdossiers in Olen.”

“Waar het me helemaal groen voor de ogen wordt, is de afschaffing van de milieuraad.” gaat hij verder. “Iedereen heeft vandaag de mond vol over de klimaatverandering. Wekelijks komen jongeren op straat om meer aandacht te vragen voor milieu. Het is dan ook jammer dat net vandaag de milieuraad wordt opgedoekt. Het bestuur laat hier een kans liggen om enthousiaste jongeren te betrekken bij een thema waar zij van wakker liggen. Met de stemming van een dieselvrachtwagen in maart heeft dit college al bewezen dat ze best wel wat goede raad kunnen gebruiken inzake milieu.”


LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *