Verkiezingen 2018

Op deze pagina kan je alles terugvinden over de verkiezingen van 14 oktober.

Onze speerpunten

open ruimte bewaren

51% van de ruimte in Olen is volgebouwd. Daarmee zijn we koploper in Vlaanderen. De resterende ruimte moet absoluut behouden blijven. Dat kan door de kernen te versterken en te verdichten met behoud van het dorps karakter en het multi-inzetbaar maken van gebouwen. Op die manier bieden we verenigingen een betaalbare ruimte voor hun activiteiten.

investeren in verenigingen

We willen alle sportclubs met raad en daad bijstaan zodat ze kunnen uitgroeien tot zelfredzame organisaties. Verenigingen bestaan enkel dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Voor hen willen we een centraal aanspreekpunt zijn waar zij terecht kunnen.

sociaal beleid op maat

We streven ernaar om mensen zo lang als mogelijk in hun eigen omgeving thuis te laten voelen. Daarvoor is ondersteuning van sociale dienstverlening en organisaties belangrijk. Met mantelcheques willen we de mantelzorger opnieuw belonen.

talenten ontdekken

Onderwijs moet meer zijn dan enkel les volgen: elk kind moet de kans krijgen om zijn talenten te ontdekken en hierin te groeien. Samenwerking met Olense sportclubs en verenigingen is hierin een eerste stap.

investeren in kinderopvang

De opvang in Olen is goed georganiseerd. Door de samenwerking tussen KIKOEN en vrije tijd werden de wachtlijsten ingekort. De komende jaren willen wij verder investeren in het vernieuwen van de gebouwen voor buitenschoolse kinderopvang en willen we werk maken van een uitgebreider vakantieaanbod voor jongeren van 12 tot 14 jaar.

veilig in het verkeer

We zijn ervan overtuigd dat dit per zone moet bekeken worden. Voorrang voor de zwakke weggebruiker waar het kan, voorrang op de veiligheid van de zwakke weggebruiker waar het moet.

gezonde financiën

Er werd enorm hard gewerkt aan een gezonde financiële situatie. Vandaag behoren we tot de koplopers in Vlaanderen. Ook de komende jaren willen wij hierop onze stempel drukken.

duurzaam beleid voeren

Als we onze (klein)kinderen een duurzame en leefbare thuis willen aanbieden moet de klimaatverandering op lokaal vlak blijvend aangepakt worden. Het is echter meer dan dat: het gaat ook over ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie, welzijn, armoede,… Elk beleidsthema moet beoordeeld worden op zijn duurzaamheid.

Olen blijft zelfstandig

O1 staat voor een bestuur dicht bij de mensen. Een fusie met een andere gemeente vergroot de kloof tussen het bestuur en zijn inwoners. Daarom houden we Olen onafhankelijk.

samen communiceren

Communicatie kan enkel maar goed zijn als iedereen de kans krijgt om hierin mee te tellen. Daarom blijft inzetten op burgerparticipatie belangrijk. Behalve via de gemeentelijke adviesraden moet de Olenaar ook via andere kanalen de kans krijgen. De Olendag in 2015 was een mooi voorbeeld dat jammer genoeg te weinig opvolging kende. Hierrond verdere initiatieven nemen is dan ook opportuun.

Het volledige programma Thuis in Olen

Onze speerpunten zijn de eerste aanzet naar het verder uitbouwen van een thuis in Olen. Maar er is uiteraard meer. Ben je benieuwd naar ons volledig programma? Klik hier.

Onze kandidaten

 

Mario Verhaert

Plaatslijsttrekker

Riet Smits

Plaats2

Johan Wouters

Plaats3

Steve Janssens

Plaats4

Cindy Magis

Plaats5

Ashley Bastiaens

Plaats6

Willy Van Rompaey

Plaats7

Valerie Rens

Plaats8

Leen Van den Eynden

Plaats9

Nikky Poels

Plaats10

Mia Van Dionant

Plaats11

Ludo Hooyberghs

Plaats12

Jan Verhaert

Plaats13

Nancy Janssens

Plaats14

Verena Brihouma

Plaats15

Agnes Mertens

Plaats16

Dave Hoeykens

Plaats17

Francis Dries

Plaats18

Francine Jennes

Plaats19

Mil Haemhouts

Plaats20

Leen Vermeulen

Plaats21

Koen Laenen

Plaats22

Marc Verhulst

Plaatslijstduwer