Onze Missie

O1 is een onafhankelijke beweging die streeft naar een bruisend dorp in een veilige omgeving. Samen met de burger kiezen we voor duurzame oplossingen.

Een kleine sterke gemeente met weliswaar drie dorpsgemeenschappen die elk voor een stuk hun eigenheid hebben, maar waarbij het gemeenschappelijk gemeentebelang uiteindelijk toch zwaarder doorweegt dan ieders individueel belang.

Olen één dus.

In zijn beleidsplan heeft O1 zeven strategische doelstellingen, onderverdeeld in operationele doelstellingen, actieplannen en acties, die alle gemeentelijke ontvangsten en uitgaven bundelen, vooropgesteld. Deze doelstellingen geven een transparante, duurzame, consequente en participatieve visie op het Olense beleid. Voor O1 zijn dit de bouwstenen voor het toekomstig beleid dat op een participatieve wijze samen met de Olense burgers zal ontwikkeld worden.

De zeven strategische doelstellingen zijn:

  1. Ruimtelijke gemeente
  2. Veilige gemeente
  3. Bedrijvige gemeente
  4. Duurzame gemeente
  5. Warme gemeente
  6. Open Gemeente
  7. Goed georganiseerde gemeente