Hoelang wist het Olens college dit al?

Vele Olenaars reageerden geschokt op het nieuws dat in Olen eind 2023 een detentiehuis wordt geopend. De toelichting door Minister Van Quickenborne op dinsdag 17 januari nam nog niet alle bezorgdheden weg. Volgens O1 heeft het Olense schepencollege te laat geanticipeerd. 

 “Het schepencollege loopt achter de feiten aan. Op maandag 9 januari publiceren zij een artikel met de melding dat in het voormalig rusthuis De Sterrewijzer een detentiehuis zal geopend worden. Op dat moment was de komst ook al aangekondigd door Team Justitie. Ook onze gemeenteraadsleden werden pas diezelfde 9de januari per mail op de hoogte gebracht van het oprichten van het detentiehuis. Onbegrijpelijk dat het college ons niet eerder heeft ingelicht over de mogelijke komst hiervan.” aldus Mario Verhaert, fractieleider O1. Tijdens de infoavond was duidelijk dat het schepencollege al veel langer op de hoogte was van de plannen.   

O1 beseft dat het lokaal bestuur nu niets meer kan doen tegen deze plannen. “Het gebouw stond te koop en de Regie der Gebouwen heeft het voormalig rusthuis geschikt bevonden als detentiehuis. De komst is dus realiteit.” Toch vindt O1 dat de burgemeester kiest voor de makkelijke weg. “In hun persbericht stellen ze erop te zullen toezien dat Team Justitie de inwoners correct zal informeren. Daaruit blijkt dat zij dus zelf niet zinnens zijn initiatief te nemen om, samen met Team Justitie, op zoek te gaan naar oplossingen om een antwoord te vinden op de vragen van omwonenden.”  

Actievere rol schepencollege

O1 wil dat het bestuur meer verantwoordelijk reageert en een leidende rol opneemt in het dossier. “Als je weet dat je bewoners met vele vragen zitten ga je als bestuur niet in de zetel zitten en wachten tot de antwoorden komen. Voor ons is het logisch dat het college de nodige initiatieven neemt om dit proces mee op gang te trekken.”  

Daarnaast vindt de Olense oppositiepartij O1 ook dat Team Justitie zijn verantwoordelijkheid moet nemen. “Dat buurtbewoners via de pers zo’n ingrijpende beslissing moeten vernemen is absoluut not done.” stelt de partij. “We vragen dan ook dat Team Justitie voortaan op een meer open manier zal communiceren en daarnaast ook vlot bereikbaar zal zijn voor omwonenden. Niet enkel nu in de oprichtingsfase, maar ook nadat het centrum is geopend.” 


LAATSTE NIEUWS UIT OLEN IN UW MAILBOX

We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen in Olen.

  • Geef hier je e-mailadres in naar waar we de Olen één Nieuwsbrief kunnen zenden.